Công tác Đảng

Ngày 09-09-2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới - Phòng Tổng hợp và Khoa Điện

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng Bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ngày 8 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Phòng Tổng hợp và Khoa Điện đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Ma Mạnh Thắng - Phòng Tổng Hợp và quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thắm – Khoa Điện.

   Tham dự và chỉ đạo Lễ kết nạp đảng viên mới Phòng Tổng hợp có đồng chí Trần Minh Trường - Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng; tại chi bộ khoa Điện dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ và toàn thể Đảng viên của chi bộ phòng Tổng hợp và khoa Điện.

    Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự và thủ tục kết nạp Đảng viên mới.     

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ Phòng Tổng Hợp  đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Ma Mạnh Thắng


Đồng chí Phạm Đình Tiệp - Bí thư Chi bộ Khoa Điện đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thắm

   Tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Phòng Tổng hợp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Ma Mạnh Thắng, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Đồng chí Bí thư đã phân công đồng chí Mai Thanh Tùng đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Đồng chí Trần Minh Trường - UV BCH Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Lễ

   Tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới Chi bộ Khoa Điện, đồng chí Phạm Đình Tiệp - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thắm, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Đồng chí Bí thư đã phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Thủy đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

  Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu  tại buổi Lễ

   Sau khi nhận quyết định kết nạp, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ góp phần xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

 Đồng chí Trần Minh Trường - UV BCH Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các Đảng viên chi bộ phòng Tổng hợp


Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các Đảng viên chi bộ khoa Điện

   Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ Phòng Tổng hợp và Khoa Điện,  đồng chí Nguyễn Văn Bình và đồng chí Trần Minh Trường đã chúc mừng chi bộ đã kết nạp  thêm đồng chí Đảng viên mới và nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của các Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng đồng thời đề nghị chi bộ Tổng hợp và chi bộ Khoa Điện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan