Cán bộ

Ngày 03-11-2017

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học. Năm học 2017 - 2018

           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN          
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
                                                                                             Biểu mẫu 6
                                                           (Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
                                                                                   của Đại học Thái Nguyên)
 

                                                                                            THÔNG BÁO

                      Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

                                                                                Năm học 2017 - 2018


STT Chương trình đào tạo Số NCS Số học viên Cao học Số SV
đại học
Số SV Cao đẳng Số học sinh Trung cấp Tổng số Số SV
quy đổi
1 Kế toán       191 50 241 241
2 Quản trị kinh doanh       12   12 12
3 Tài chính - Ngân hàng       7   7 7
4 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử       542   542 542
5 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí       70   70 70
6 Công nghệ thông tin       25   25 25
7 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng           0 0
8 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông       35   35 35
9 Khoa học Cây trồng       18   18 18
10 Quản lý đất đai       40   40 40
11 Thú y       111   111 111
12 Quản lý môi trường       32   32 32
13 Địa chính Môi trường       63   63 63
14 Ngôn ngữ Anh       32   32 32
15 Ngôn ngữ Hàn       539   539 539
16 Điện công nghiệp       77 106 183 183
17 Hàn         12 12 12
18 Cắt gọt kim loại       6   6 6
19 Công nghệ ô tô       29 14 43 43
20 Thú y       23 123 146 146
21 Trồng cây ăn quả         241 241 241
22 Tin học văn phòng         616 616 616
23 Sửa chữa máy tính         335 335 335
24 Điện dân dụng         266 266 266
  Tổng cộng       1852 1763 3615 3615

Các bài liên quan