Cán bộ

Ngày 02-11-2017

Biểu 8: Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) Năm học 2017-2018

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
                                                                                      Biểu mẫu 8
                                           (Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
                                                                            của Đại học Thái Nguyên
                                                                                    THÔNG BÁO
                   Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị). Năm học 2017-2018
STT Họ tên Học hàm, Học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TSKH, TS ThS ĐH GV Còn lại (*) GV Còn lại (*)
1 Ngô Xuân Hoàng     x     x       Phòng ĐTKH&QHQT Hiệu trưởng 
2 Nguyễn Văn Bình   x       x         Trưởng phòng
3 Trần Thị Tuyết Nhung       x   x       Bộ môn QTKD P.Trưởng phòng
4 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         Giáo viên 
5 Lương Thị Mai             x       Nhân viên 
6 Nguyễn Thị Ngọc Thúy       x   x         Giảng viên 
7 Dương Quang Sản             x       Nhân viên 
8 Lương Anh Dân       x   x         Giảng viên 
9 Nguyễn Thị Chinh                 x   Cán sự 
10 Kiều Thị Thanh Huyền       x     x       Cán sự 
11 Lê Thị Thu Trang         x       x   Cán sự 
12 Hoàng Thị Thúy Dương                 x   Cán sự
13 Ngô Cường     x     x       Phòng Tổng hợp  P. Hiệu trưởng 
14 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         Trưởng phòng 
15 Phạm Văn Tấn       x   x         P.Trưởng phòng 
16 Trần Bá Trí             x       Lái xe
17 Mai Thanh Tùng       x   x         Giáo viên 
18 Nguyễn Thị Nga             x       Y sĩ
19 Bùi Đức Thi                 x   Cán sự
20 Hoàng Thị Bích Huệ         x       x   Cán sự
21 Vũ Thị Kim Yến                 x   Cán sự
22 Khuông Thị Kim Khuyên         x       x   Cán sự
23 Nguyễn Văn Sơn         x x         Lái xe
24 Vũ Mộng Linh         x       x   Cán sự
25 Nguyễn Phương Ly       x     x       Cán sự
26 Đỗ Thị Hương                 x   Y tá
27 Nguyễn Thị Thùy Chi       x         x   Cán sự 
28 Ma Mạnh Thắng         x       x   Cán sự 
29 Trương Thị Việt Phương     x     x       Phòng KH-TC Trưởng phòng 
30 Phạm Thị Hiêm       x     x       Kế toán viên  
31 Bùi Thu Hòa       x     x       Kế toán viên  
32 Nguyễn Thị Thu Trang       x     x       Kế toán viên  
33 Phạm Thị Nga       x     x       Kế toán viên  
34 Nguyễn Duy Lam     x     x       Phòng CT - HSSV P.Hiệu trưởng 
35 Trần Minh Trường       x   x         Trưởng phòng 
36 Trương Đức Cường       x   x         P.Trưởng phòng 
37 Phạm Hữu Huân         x   x       Bảo vệ
38 Nguyễn Tiến Thịnh             x       Bảo vệ
39 Dương Ngọc Đương             x       Bảo vệ
40 Đặng Thị Mai       x         x   Cán sự 
41 Trần Thị Hiền         x   x       Cán sự
42 Nguyễn Lệ Thanh         x       x   Cán sự 
43 Vũ Minh Nguyệt                 x   Cán sự 
44 Nguyễn Thị Lan Phương         x       x   Cán sự 
45 Lê Thị Trang                 x   Y tá
46 Nông Văn Huy                 x   Lái xe
47 Lại Thị Trang         x       x   Cán sự 
48 Vũ Thị Ngọc Bích         x       x   Cán sự
49 Nguyễn Thị Hoài Thu                 x   Bảo vệ
50 Trần Tuấn Anh         x       x   Cán sự 
51 Nguyễn Hải Yến         x       x   Cán sự 
52 Trần Đình Thành         x x       Phòng TT-PC Trưởng phòng 
53 Dương Anh Đức           x         Giáo viên 
54 Hoàng Anh         x x         Giáo viên 
55 Nông Văn Ét       x   x       Phòng KT&ĐBCL Trưởng phòng 
56 Phùng Thị Thu Hằng         x   x       Chuyên viên 
57 Đoàn Thị Phương       x   x         Giảng viên 
58 Đỗ Minh Khoa         x   x       Cán sự 
59 Trần Anh Sơn       x   x         Giảng viên 
60 Phạm Ngọc Quý       x   x       Trung tâm CNTT-TV GĐ Trung tâm
61 Trần Xuân Tứ       x     x       PGĐ Trung tâm
62 Nguyễn Thị Hoa         x   x       Chuyên viên 
63 Trần Thanh Hồng         x       x   Cán sự 
64 Đặng Thị Duyên                 x   Cán sự 
65 Chu Đức Dũng         x       x   Cán sự 
66 Phạm Việt Hùng       x       x   Trung tâm TS, TV&HT HSSV Cán sự 
67 Dương Minh Toán       x         x   Cán sự 
68 Nông Thị Hiền         x       x   Cán sự 
69 Vũ Thị Hồng Nhung       x         x   Cán sự 
70 Âu Thị Hiền       x       x     Giảng viên 
71 Nguyễn Thị Hường         x       x   Cán sự 
72 Trần Lê Duy       x   x       Khoa KT&QTKD Trưởng khoa
73 Lê Thị Phương       x   x         P.Trưởng khoa
74 Ninh Hồng Phấn       x   x       BM TCNH Trưởng BM
75 Hà Thị Anh       x   x         Giảng viên 
76 Vũ Đức Tâm       x   x         Giảng viên 
77 Nguyễn Phương Thảo         x x         Giảng viên 
78 Nguyễn Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
79 Dương Quỳnh Liên       x   x       Bmôn Kinh tế  Giảng viên 
80 Nguyễn Thị Tâm       x   x         Giảng viên 
81 Phạm Thị Hoa       x   x         Giảng viên 
82 Nguyễn Đình Chiến         x     x     Giảng viên 
83 Nguyễn Thị Anh Hoa       x   x       Bộ môn Kế toán Trưởng BM
84 Nguyễn Thị Vân Chi       x   x         Giảng viên 
85 Dương Thu Phương       x   x         Giảng viên 
86 Trương Thu Hương       x   x         Giảng viên 
87 Nguyễn Thị Quỳnh Hương       x   x         Giảng viên 
88 Trần Thị Ngọc Anh       x   x         Giảng viên 
89 Ma Thị Hằng       x   x         Giảng viên 
90 Vũ Bạch Điệp       x   x         Giảng viên 
91 Ngô Thị Hồng Hạnh       x       x     Giảng viên 
92 Đỗ Văn Chúc       x       x     Giảng viên 
93 Phạm Thị Minh Hà       x       x     Giảng viên 
94 Hoàng Thị Hồng Thúy       x   x         Giáo viên 
95 Ngô Thị Thùy Dung          x     x     Giảng viên 
96 Lê Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
97 Hồ Thị Thanh Phương       x   x         Giảng viên 
98 Hồ Thị Đàn       x   x         Giảng viên 
99 Nguyễn Thị Hương       x   x         Giảng viên 
100 Võ Thị Ngọc       x   x       Khoa KTCN Trưởng khoa
101 Phan Thanh Chương       x   x         P.Trưởng khoa
102 Nguyễn Mạnh Hà       x   x         P.Trưởng khoa
103 Trần Thị Huyền         x       x   Cán sự 
104 Trần Thị Tuyết Lan       x   x       BM Điện-Điện tử Giảng viên 
105 Vũ Thị Ánh Ngọc       x   x         Giảng viên 
106 Vũ Mạnh Thủy       x   x         P. B môn 
107 Lê Thị Minh Nguyệt       x   x         Giảng viên 
108 Nguyễn Thị Thắm       x   x         Giảng viên 
109 Đỗ Thị Hương       x   x         Giảng viên 
110 Lê Thị Minh Tân       x   x         Giảng viên 
111 Đỗ Cao Chinh       x   x         Giáo viên 
112 Phạm Thị Thu Huyền       x   x         Giảng viên 
113 Nguyễn Trường Sinh       x   x         Giảng viên 
114 La Ngọc Tùng       x   x         Giảng viên 
115 Vũ Đình Thanh       x   x         Giảng viên 
116 Nguyễn Thị Hạnh       x   x         Giảng viên 
117 Đỗ Thái Hòa       x   x         Giáo viên 
118 Phạm Quang Huy       x   x   x     Giảng viên 
119 Nguyễn Đức Chính       x   x         Giảng viên 
120 Trần Thị Thu Hằng         x x         Giảng viên 
121 Nguyễn Xuân Vinh       x   x         Giảng viên 
122 Nguyễn Hoàng Giang       x   x         Giảng viên 
123 Lã Đỗ Khánh Linh       x   x         Giảng viên 
124 Đỗ Thị Thủy         x x         Giảng viên 
125 Trần Việt Thắng       x       x     Giảng viên 
126 Nguyễn Văn Đông         x x         Giáo viên 
127 Bùi Viết Thành         x x         Giáo viên 
128 Phạm Văn Hải       x   x       KHOA KTNL Trưởng khoa
129 Ma Thị Thúy Vân       x   x         P.Trưởng khoa
130 Trần Phương Thủy       x         x   Cán sự 
131 Ninh Văn Quý       x   x       Bộ môn QLĐĐ P. Bộ môn 
132 Trần Thị Thu Hiền     x     x         Tr BM
133 Nguyễn Thị Phương Thảo       x   x         Giảng viên 
134 Hoàng Anh Dũng       x   x         Giảng viên 
135 Quyền Thị Dung       x   x         Giảng viên 
136 Nguyễn Thị Minh Huệ       x   x         Giảng viên 
137 Nguyễn Tiến Đông       x       x     Giảng viên 
138 Hoàng Thị Thanh Hiền       x       x     Giảng viên 
139 Nguyễn Thị Thủy        x       x     Giảng viên 
140 Phạm Huyền Trang         x     x     Giảng viên 
141 La Thị Cẩm Vân        x   x         Giảng viên 
142 Đào Thị Thu Hương       x   x       Bộ môn trồng trọt Trưởng BM
143 Lê Thị Thu       x   x         Giảng viên 
144 Nguyễn Thị Thu Hà     x     x         Giảng viên 
145 Nguyễn Thị Xuyến       x   x         Giảng viên 
146 Đỗ Thị Vân Giang     x     x        BM chăn nuôi thú y Trưởng BM
147 Đỗ Thị Hà       x   x         Giảng viên 
148 Nguyễn Vũ Quang       x   x         Giảng viên 
149 Vũ Minh Đức       x   x         Giảng viên 
150 Nguyễn Thị Bích Ngà     x     x         Giảng viên 
151 Vũ Thị Ánh Huyền       x   x         Giảng viên 
152 Đặng Văn Nghiệp       x   x         Giảng viên 
153 Đinh Ngọc Bách       x   x         Giảng viên 
154 Trương Thị Tính     x     x         Giảng viên 
155 Ngô Mạnh Tiến       x   x         Trưởng khoa 
156 Dương Văn Oanh         x x         P.Trưởng khoa 
157 Nguyễn Thành Đồng       x   x         P.Trưởng khoa 
158 Phạm Đức Hùng       x   x         Giáo viên 
159 Vương Thị Như Yến       x       x     Giáo viên 
160 Trần Văn Quang       x   x         Giáo viên 
161 Nguyễn Thị Sao         x x         Giáo viên 
162 Nguyễn Thị Hoài         x x         Giáo viên 
163 Trần Anh Trang         x x         Giáo viên 
164 Trần Trung Dũng       x   x         Giáo viên 
165 Dương Mạnh Hòa       x   x         Giảng viên 
166 Phạm Đình Tiệp       x   x         Tr BM
167 Nguyễn Xuân Thế       x       x     Giáo viên 
168 Trần Quang Thuận       x       x     Giáo viên 
169 Vũ Nguyên Hải       x   x         Giáo viên 
170 Hồ Xuân Hiệp       x       x     Giáo viên 
171 Lê Văn Quang       x       x     Phó BM
172 Trần Phạm Kim Ngân       x       x     Giáo viên 
173 Nông Văn Hiện         x x         Giáo viên 
174 Vũ Nguyên Học         x x       BM Rèn-Gò-Hàn Trưởng BM
175 Trần Quang Hanh       x   x         Giáo viên 
176 Nguyễn Xuân Tiến       x   x         Giáo viên 
177 Hoàng Văn Huynh       x   x         Giáo viên 
178 Đồng Quang Tân         x x         Giáo viên 
179 Nguyễn Văn Hạnh         x x         Giáo viên 
180 Nguyễn Thị Lệ Hằng       x   x         Giáo viên 
181 Nguyễn Hải Vân         x x         Giảng viên 
182 Hoàng Thế Hải       x   x         Giáo viên 
183 Phùng Thị Hải Yến       x   x       KHOA KHCB Trưởng khoa 
184 Nguyễn Thị Loan       x   x         P. Trưởng khoa 
185 Vũ Lệ Thủy       x         x   Nhân viên 
186 Hoàng Văn Ngọc       x   x         Giảng viên 
187 Võ Việt Cường       x   x         P.Bộ môn 
188 Trần Thị Hương       x   x         Giảng viên 
189 Nguyễn Thị Lập       x   x         Giảng viên 
190 Trần Thị Huệ       x   x         Giảng viên 
191 Bùi Thị Hương       x   x         Giảng viên 
192 Hoàng Thị Lý       x   x         Giảng viên 
193 Trần Ngọc Anh        x       x     Giảng viên 
194 Hà Thị Thu Hằng       x   x         Tr.Bộ môn 
195 Hữu Thị Hồng Hoa       x   x         Phó BM 
196 Nguyễn Quốc Khánh         x x         Giảng viên 
197 Lê Thị Ánh       x   x         Giảng viên 
198 Thân Văn Khởi       x   x         Giảng viên 
199 Phạm Thị Hồng       x   x         Giảng viên 
200 Ngô Quang Hùng         x x         Giảng viên 
201 Nguyễn Thị Lê Thảo       x   x         Giảng viên 
202 Nguyễn Thị Thu Trang       x       x     Giảng viên 
203 Trần Hồng Hải       x       x     Giảng viên 
  Tổng    1 9 133 43 132 18 22 32    

Các bài liên quan