Đào tạo

Ngày 25-06-2022

Quyết định số 440 về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

15/06/2022 | 16:52

Quyết định số 430 về việc công nhận tốt nghiệp cho HSSV. Đợt tháng 06.2022

15/06/2022 | 16:51

Quyết định số 429 về việc công nhận tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên K10. Đợt tháng 6.2022

15/06/2022 | 16:49

Quyết định số 422 về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học tập

15/06/2022 | 16:43

Quyết định số 389 về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh K44 TC hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 05/2022

01/06/2022 | 08:28

Quyết định số 367 về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

24/05/2022 | 16:57

Quyết định số 321 về việc chuyển khóa đào tạo cho 03 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

06/05/2022 | 17:44

Quyết định số 320 về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh K44 Trung cấp chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 04/2022

06/05/2022 | 17:43

Quyết định số 318 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K14, K15 Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 04/2021

06/05/2022 | 17:42

Quyết định số 317 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K15 Hệ Cao đẳng chinh quy, Cao đẳng liên thông Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 04/2022

06/05/2022 | 17:40

Trang 1/30 <12345678910...2930>