Đào tạo

Ngày 10-08-2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K15 Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 11/2021

23/11/2021 | 10:48

Quyết định số 859 về việc cho phép sinh viên chuyển ngành học

16/11/2021 | 17:23

Thời khóa biểu học online K17 hệ Cao đẳng chính quy học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Đợt tháng 11 đối với sinh viên chưa đi trải nghiệm)

12/11/2021 | 17:00

Thời khóa biểu học online K17 hệ Cao đẳng chính quy học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (Đợt tháng 11 đối với sinh viên đi trải nghiệm về)

12/11/2021 | 16:56

Thời khóa biểu học online K16 Hệ cao đẳng chính quy và K44 hệ Trung cấp. Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (đợt tháng 11)

12/11/2021 | 16:53

Thời khóa biểu ONLINE K15 Cao đẳng chính quy học kỳ 1 năm học 2021-2022

12/11/2021 | 16:50

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K14 Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 11/2021

09/11/2021 | 10:49

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K14 Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 11/2021

08/11/2021 | 16:57

Quyết định số 829 về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học tập

03/11/2021 | 15:47

Thông báo về việc đăng ký ôn và thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên cao đẳng. Đợt tháng 11/2021

29/10/2021 | 17:30

Trang 8/31 <12...456789101112...3031>