Đào tạo

Ngày 15-12-2019

Quyết định về việc buộc thôi học đối với HSSV K7,K8,K9 - CĐN; và K37, K38,K39 - TCN do quá thời gian đào tạo

16/05/2019 | 17:39

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chinh quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 04 năm 2019 (bổ sung)

26/04/2019 | 16:48

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên K9. Hệ CĐCQ do quá thời gian đào tạo

26/04/2019 | 16:45

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2018-2019

17/04/2019 | 10:53

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2019 (bổ sung)

01/04/2019 | 14:09

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Trung cấp nghề Đợt tháng 3/2019

20/03/2019 | 16:00

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

13/03/2019 | 16:31

Danh sách điểm thường xuyên K14 CĐ học kỳ II năm học 2018 - 2019

12/03/2019 | 09:06

Thời khóa biểu học lại tháng 3 - 2019. Hệ CĐCN

07/03/2019 | 08:58

Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K12, K13,K14 học tại Trường. Học kỳ I năm học 2018-2019 - Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

05/03/2019 | 08:35

Trang 6/18 <12345678910...1718>