Đào tạo

Ngày 13-06-2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K12 hệ Cao đẳng chinh quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 03/2020

13/03/2020 | 08:56

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 02/2020

11/03/2020 | 16:44

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho SV K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 01/2020

05/03/2020 | 17:15

Thông báo về việc nghỉ học đối với HSSV toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp - nCoV (lần 3)

29/02/2020 | 16:16

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 02/ 2020

24/02/2020 | 09:43

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

14/02/2020 | 08:50

Thông báo về việc nghỉ học đối với HSSV toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp - nCoV (lần 2)

06/02/2020 | 17:09

Quyết định về việc cho phép sinh viên trở lại học tập

17/01/2020 | 15:17

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 01/2020

17/01/2020 | 15:04

Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển nghề học

14/01/2020 | 13:54

Trang 9/21 <12...5678910111213...2021>