Đào tạo

Ngày 27-06-2019

Thông báo về việc Quy định đào tạo và cấp Giấy chứng nhận về Kỹ năng mềm cho học sinh - sinh viên

03/06/2019 | 11:03

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

31/05/2019 | 15:41

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp cho K12 cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo theo tin chỉ. Đợt 1 - tháng 6/2019

23/05/2019 | 09:08

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cho K12 Cao đẳng. Đợt thi tháng 6/2019

23/05/2019 | 08:42

Thời khóa biểu K13CĐ-T.Hàn A/SEVT học kỳ 2 – Năm học 2018-2019 (Kỳ 4)

16/05/2019 | 21:47

Thông báo về việc đăng ký ôn và thi Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên K12 CĐCN. Đợt tháng 06/2019

16/05/2019 | 17:52

Thông báo (Lần 2) về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học và GDQP đối với SV K12 CĐCN và CĐN chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 6/2019

16/05/2019 | 17:45

Quyết định về việc buộc thôi học đối với HSSV K7,K8,K9 - CĐN; và K37, K38,K39 - TCN do quá thời gian đào tạo

16/05/2019 | 17:39

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chinh quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 04 năm 2019 (bổ sung)

26/04/2019 | 16:48

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên K9. Hệ CĐCQ do quá thời gian đào tạo

26/04/2019 | 16:45

Trang 2/15 <12345678910...1415>