Đào tạo

Ngày 25-05-2020

Thời khóa biểu K14 CĐ học kỳ II - Năm học 2019-2020

20/03/2020 | 14:55

Thời khóa biểu K15 CĐ, K43 TC học kỳ II - năm học 2019-2020

20/03/2020 | 14:54

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 03/2020

13/03/2020 | 09:16

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K12 hệ Cao đẳng chinh quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 03/2020

13/03/2020 | 08:56

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 02/2020

11/03/2020 | 16:44

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho SV K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 01/2020

05/03/2020 | 17:15

Thông báo về việc nghỉ học đối với HSSV toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp - nCoV (lần 3)

29/02/2020 | 16:16

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 02/ 2020

24/02/2020 | 09:43

Quyết định về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

14/02/2020 | 08:50

Thông báo về việc nghỉ học đối với HSSV toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp - nCoV (lần 2)

06/02/2020 | 17:09

Trang 2/21 <12345678910...2021>