Đoàn TN - Hội SV

Ngày 07-03-2023

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên tổ chức ngày môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp"

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023). Ngày 06.3, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Nhà trường đã tổ chức ngày môi trường “ Xanh – Sạch – Đẹp”,

     Với phương châm tạo dựng một môi trường HẠNH PHÚC cho sinh viên, góp phần xây dựng nề nếp, nếp sống văn hóa của tất cả Đoàn viên thanh niên toàn Trường, Đoàn – Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức hoạt động này.

     Trong ngày môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”  này, các đoàn viên, thanh niên của Nhà trường đã thực hiện một số hoạt động trọng tâm vô cùng ý nghĩa như: chung tay dọn dẹp vệ sinh từ cổng trường vào tới các phòng học, chăm sóc cây xanh…

   Một số hình ảnh trong ngày môi trường Xanh - Sạch - Đẹp


 

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan