Công tác Đảng

Ngày 16-05-2022

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 11 NQ/TW

Chiều ngày 13/5, Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 10/0 2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho gần 150 cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường. NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – UV BCH Đảng ủy Đại học Thái Nguyên - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo viên tại Hội nghị.

   Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 4 phần chính là: Tình hình; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện. Sau 17 năm triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, bên cạnh những thành tựu đạt được, vùng Trung du và miền núi Bắc vẫn là vùng trũng về phát triển của cả nước.


 NGƯT. TS Ngô Xuân Hoàng – UV BCH Đảng ủy Đại học Thái Nguyên - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030

    Đặt sự phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong tổng thể phát triển của cả nước cũng như trong bức tranh hội nhập kinh tế quốc tế, phải có tầm nhìn và các giải pháp để tạo ra những đột phá mới trong phát triển công nghiệp và thương mại. Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về vùng sẽ mở đường cho chính sách mới và những cơ chế chính sách này giúp thu hút nguồn lực để cho phát triển của vùng trong giai đoạn tới.


   Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 11 NQ/TW

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường nhấn mạnh: căn cứ vào Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, CBVC, NLĐ trong năm học tới cần tập chung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:Chú trọng vào công tác tuyển sinh; Xây dựng mô hình trường học an toàn lành mạnh văn minh, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tập chung đầu tư có trọng điểm; Nâng cao đời sống viên chức, người lao động; Tiếp tục xây dựng cơ sở đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng nhu cầu của xã hội./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan