Đoàn TN - Hội SV

Ngày 11-09-2020

Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021 và Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường.Từ ngày 30/8/2020 đến ngày 10/9/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật tổ chức “Lớp kỹ năng mềm” và "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên năm 2020" cho tân học sinh sinh viên (HSSV) K44 Trung cấp và K16 Cao đẳng. Đây là khóa học bắt buộc, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả những HSSV mới nhập học trước khi bước vào học chính thức.

 Trong tuần đầu tiên sau khi nhập học, Trung tâm Phát triển kỹ năng mềm và hỗ trợ nghề nghiệp - Khoa Kinh tế &QTKD đã tổ chức khóa học ''Kỹ năng thích ứng nghề nghiệp" cho các tân sinh viên. Khóa học đã trang bị cho tân sinh viên những bài học lý thú và bổ ích về kỹ năng phân tích,  lựa chọn ngành nghề phù hợp,  kỹ năng quản lý thời gian và tài chính cá nhân trong môi trường mới, đặc biệt là kỹ năng thích ứng nghề nghiệp trong điều kiện kinh tế hội nhập. Các buổi học kết hợp phương pháp giảng dạy mới với các hoạt động trải nghiệm thú vị đã giúp cho các em sinh viên nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với môi trường học tập chuyên nghiệp. 


 PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày chuyên đề về Lịch sử ra đời và phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và trao đổi một số kinh nghiệm học tập cho HSSV về ngành nghề theo học

    “Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm 2020” bắt đầu từ ngày 07/9 - 10/9/2020, tại tuần học này ,các em HSSV đã được học tập các chuyên đề, đó là chuyên đề về: Lịch sử ra đời và phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và trao đổi một số kinh nghiệm học tập cho HSSV về ngành nghề theo học -  PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày; Quy chế HSSV. Một số nội dung văn bản, hướng dẫn mớí có liên quan; Hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi HSSV -  ThS. Trần Minh Trường - Trưởng phòng Công tác HSSV trình bày;  Phổ biến chế độ chính sách, học bổng, học phí đến các bạn HSSV - Cô Nguyễn Lệ Thanh chuyên viên Phòng Công tác HSSV; Phổ biến Quy chế đào tạo và một số nội dung khác có liên quan -Cô Trần Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng phòng Đào tạo - QLKH&HTQT; Giới thiệu truyền thống phát triển của Đoàn trường. Phổ biến Kế hoạch hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và Hội sinh viên - Thầy Nguyễn Xuân Vinh - Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên nhà trường; Giáo dục luật ATGT đường bộ. Tình hình chấp hành ATGT trong cả nước, khu vực miền Bắc và khu vực Tỉnh Thái Nguyên - đ/c Nguyễn Nam Hưng - Đội trưởng đội tuyên truyền xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông (Phòng PC08) Công an tỉnh Thái Nguyên; Thông tin về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Giáo dục pháp luật về giới tính, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội… Công tác đảm bảo ANTT trong trường học – đ/c  Tạ Văn Việt - Phó đội trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ (Phòng PA03) Công an Tỉnh Thái Nguyên.


  Đồng chí Nguyễn Nam Hưng – Đội trưởng đội tuyên truyền xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông (Phòng PC08) Công an tỉnh Thái Nguyên trình bày chuyên đề: Giáo dục luật ATGT đường bộ. Tình hình chấp hành ATGT trong cả nước, khu vực miền Bắc và khu vực Tỉnh Thái Nguyên.

   Qua khóa học ''Kỹ năng thích ứng nghề nghiệp và “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” là dịp để Nhà trường trang bị cho các bạn tân sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui chế, qui định của Nhà trường; Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của người công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. 

Một số hình ảnh tại lớp học kỹ năng mềm:
 

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan