Tin tức & Sự kiện

Ngày 19-04-2024

Họp Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp chuẩn bị Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Tỉnh năm 2024

Căn cứ vào Thông tư số 19/2020/TT-BLTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

   Nhằm tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024 được chuẩn bị tốt, chu đáo, sáng ngày 19/4 tại Phòng họp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp với Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp để thảo luận và chuẩn bị tốt các hoạt động của Hội giảng.

   Đến dự và chủ trì cuộc họp có: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo 13 trường thành viên trong Khối thi đua.  


Đại biểu dự họp chuẩn bị Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Tỉnh năm 2024

    Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu mục đích, yêu cầu và gợi ý cho đại biểu đóng góp về dự thảo Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024; tổ chức cho nhà giáo dự thi Hội giảng bốc thăm để Ban Tổ chức xếp lịch trình giảng; đăng ký cụ thể tên bài giảng do nhà giáo tự chọn và tổ chức rút thăm chọn bài giảng chính thức bài giảng lý thuyết hoặc thực hành hoặc tích hợp đã đăng ký với Ban tổ chức… theo Kế hoạch Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Tỉnh năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 01,02/6 tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

    Kết quả, các đại biểu đã góp ý và  thống nhất với dự thảo Quy định và Kế hoạch về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024.

   Đây là Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2024 được tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các nhà giáo dự thi cấp Tỉnh nếu đạt giải cao sẽ được chọn tham dự Hội giảng cấp toàn quốc năm 2024./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan