Giới thiệu

Ngày 05-05-2020

Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp

Trung tâm Thực hành, thực tập kỹ thuật Nông lâm nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số: 313 /QĐ-CĐKTKT-TH, ngày 11 /5 /2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; quyết định về việc hoạt động theo hướng tự đảm bảo một phần kinh phí. Có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

I. CHỨC NĂNG

1. Tổ chức sản xuất, dịch vụ các mặt hàng thuộc lĩnh vực Nông lâm nghiệp cho các cơ quan/tổ chức/các nhân có nhu cầu.

2. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực dược nhà trường và các khoa giao. 

3. Các nhiệm vụ khác: Tổ chức thực hành/thực tập cho HSSV, 3 công khai, đảm bảo chất lượng, Công tác tuyển sinh...

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức sản xuất, gia công, dịch vụ các mặt hàng thuộc lĩnh vực Nông lâm nghiệp cho các cơ quan/tổ chức/các nhân có nhu cầu.

- Liên hệ với các cơ quan/tổ chức/các nhân có nhu cầu để đáp ứng yêu cầu sản xuất, dịch vụ.

- Báo cáo BGH và tổ chức ký kết hợp đồng sản xuất và dịch vụ với đối tác.

- Xây dựng kế hoạch, phân công công việc cho các nhân/tổ/nhóm, tổ chức thực hiện các hợp đồng snar xuất, dịch vụ đã được ký kết.

- Triển Khai, theo dõi, kiểm tra giám sát các hoạt động đảm bảo theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp tổ chức nghiệm thu, đnáh giá số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Tổng kết rút kinh nghiệm, lên phương án phân phối đảm bảo công bằng khách quan theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm và của nhà trường.   

2. Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực dược nhà trường và các khoa giao. 

- Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành cơ khí, xây dựng và giao thông 

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường.

-. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

- Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

 - Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các ngành nghề có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Các nhiệm vụ khác: Tổ chức thực hành/thực tập cho HSSV, 3 công khai, đảm bảo chất lượng, tuyển sinh...

- Tổ chức thực hành/thực tập cho HSSV những ngành nghề được nhà trường giao.

- Tổ chức tuyển sinh theo vùng tuyển sinh được phân công và đảm bảo chỉ tiêu được giao.

- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định, bao gồm việc thu thập và lưu trữ minh chứng, hình ảnh có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC TẬP KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Ma Thị Thúy Vân

Giám đốc2

Lê Thị Thu

Nhà giáo

thucdkttn@gmail.com

0917.561.364

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà giáo

nguyenthuha.tnn@gmail.com

0915.590.101

4

Ninh Văn Quý

Nhà giáo

 

 

5 La Thị Cẩm Vân Nhà giáo    

 

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm

       Học sinh thăm quan, trải nghiệm mô hình                                             Ban GH và đối tác thăm TT Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp, tên Tiếng Anh là Center for Agroforestry Practice and Consultancy (viết tắt là APC)

- Thành phần nhân sự: Bao gồm các giảng viên khoa Kỹ thuật nông lâm, một số cộng tác viên từ các đơn vị khác và lao động thuê ngoài theo nhu cầu. Danh sách nhân sự bao gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh/ nhiệm vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Xuyến

Giám đốc

Nguyenxuyen1985@gmail.com

 0974195010

2

Đặng Văn Nghiệp

Phó Giám đốc

dangnghiepvet@gmail.com

0913.449.111 

3

Trần Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc

thuhiencdkt2@gmail.com

0389.307.327 

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Đào tào – Tài chính

nguyenthuha.tnn@gmail.com

0915.590.101 

5

Ma Thị Thuý Vân

Đào tạo – Hỗ trợ

vanvan.tn@gmail.com 

0987.636.112 

6

Đào Thị Thu Hương

Đào tạo – Trồng trọt

daothuhuong.ktnl@gmail.com

0987.636.112 

7

Lê Thị Thu

Hỗ trợ - Trồng trọt

thucdkttn@gmail.com

0917.561.364

8

Đỗ Thị Vân Giang

Đào tạo – marketing

vangiang208@gmail.com

0904.227.272

9

Vũ Thị Ánh Huyền

Đào tạo – Bệnh xá

huyenktnl@gmail.com

0974.623.575

10

Trương Thị Tính

Hỗ trợ - Thú ý

tinhthai.tnt@gmail.com

0919.812.240

11

Nguyễn Thị Bích Ngà

Hỗ trợ - Thú y

nguyennga160182@gmail.com

0904.227.272

12

Đinh Ngọc Bách

Hỗ trợ - Thú y

ngocbach123@gmail.com

0947.512.582

13

Đỗ Thị Hà

Hỗ trợ - Thú y

tinhthai.tnt@gmail.com

0919.812.240

14

Trần Phương Thuỷ

Hỗ trợ - Kế toán

thuytrancdktkt@gmail.com

0916.948.638

 

2. Dịch vụ ngành quản lý đất đai. ĐT: 0389307327

- Tư vấn đo đạc thửa đất, chia tách thửa.

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp mới, cấp đổi).

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tư vấn lập hồ sơ gia hạn sử dụng đất.

- Tư vấn thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

3. Dịch vụ bất động sản phạm vi cả nước. ĐT: 0376102192

- Tư vấn mua, bán bất động sản nghỉ dưỡng: Căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng.

- Tư vấn mua, bán bất động sản là Chung cư, nhà liền kề, căn hộ.

- Tư vấn mua, bán đất nền.

- Tư vấn mua, bán nhà phố, biệt thự.

- Tư vấn mua, bán các loại hình bất động sản mới.

4. Dịch vụ ngành quản lý môi trường ĐT: 0985062900

          - Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường.

          - Tư vấn xử lý chất thải, nước thải (chất thải rắn y tế, sinh hoạt, chăn nuôi)

          - Tư vấn đánh giá chất lượng nước (nước sinh hoạt, nước thải).

5. Hoạt động ngành trồng trọt ĐT: 0974195010/ 0988263262

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trồng cây ăn quả, trồng cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và các loại rau công nghệ cao.

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trồng rau mầm.

- Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt

- Tư vấn và cung cấp các loại giống cây trồng như: Giống rau, hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp.

- Giới thiệu và cung cấp các nông sản đặc sản vùng miền theo mùa: Chè Tân Cương, bưởi Xuân Vân, cam Hà Giang, quýt Hà Giang ….

- Tổ chức thăm quan, trải nghiệm và học tập các mô hình sản xuất cho học sinh, sinh viên.

6. Hoạt động ngành Thú y. ĐT:0987066673

- Tư vấn kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

- Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm như: Lợn, trâu, bò, gà, vịt, chim câu..

7. Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm

Các bài liên quan