Giới thiệu

Ngày 05-05-2020

Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp

 

TS. Nguyễn Thị Xuyến     

       Chức vụ: Giám đốc 

  Email: Nguyenxuyen1985@gmail.com              

Điện thoại:  0974195010


                                                    

 

TS. Trần Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: thuhiencdkt2@gmail.com

Điện thoại: 0389.307.327


 

 

ThS. Đặng Văn Nghiệp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: dangnghiepvet@gmail.com

Điện thoại: 0913.449.111


 

1.Thông tin chung:

- Tên gọi: Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp, tên Tiếng Anh là Center for Agroforestry Practice and Consultancy (viết tắt là APC)

- Thành phần nhân sự: Bao gồm các giảng viên khoa Kỹ thuật nông lâm, một số cộng tác viên từ các đơn vị khác và lao động thuê ngoài theo nhu cầu. Danh sách nhân sự bao gồm: 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Xuyến

Giám đốc

Nguyenxuyen1985@gmail.com

 0974195010

2

Đặng Văn Nghiệp

Phó Giám đốc

dangnghiepvet@gmail.com

0913.449.111

3

Trần Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc

thuhiencdkt2@gmail.com

0389.307.327

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Đào tào – Tài chính

nguyenthuha.tnn@gmail.com

0915.590.101

5

Ma Thị Thuý Vân

Đào tạo – Hỗ trợ

vanvan.tn@gmail.com

0987.636.112

6

Đào Thị Thu Hương

Đào tạo – Trồng trọt

daothuhuong.ktnl@gmail.com

0987.636.112

7

Lê Thị Thu

Hỗ trợ - Trồng trọt

thucdkttn@gmail.com

0917.561.364

8

Đỗ Thị Vân Giang

Đào tạo – marketing

vangiang208@gmail.com

0904.227.272

9

Vũ Thị Ánh Huyền

Đào tạo – Bệnh xá

huyenktnl@gmail.com

0974.623.575

10

Trương Thị Tính

Hỗ trợ - Thú ý

tinhthai.tnt@gmail.com

0919.812.240

11

Nguyễn Thị Bích Ngà

Hỗ trợ - Thú y

nguyennga160182@gmail.com

0904.227.272

12

Đinh Ngọc Bách

Hỗ trợ - Thú y

ngocbach123@gmail.com

0947.512.582

13

Đỗ Thị Hà

Hỗ trợ - Thú y

tinhthai.tnt@gmail.com

0919.812.240

14

Trần Phương Thuỷ

Hỗ trợ - Kế toán

thuytrancdktkt@gmail.com

0916.948.638

 2. Dịch vụ ngành quản lý đất đai. ĐT: 0389307327

- Tư vấn đo đạc thửa đất, chia tách thửa.

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp mới, cấp đổi).

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tư vấn lập hồ sơ gia hạn sử dụng đất.

- Tư vấn thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

3. Dịch vụ bất động sản phạm vi cả nước. ĐT: 0376102192

- Tư vấn mua, bán bất động sản nghỉ dưỡng: Căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng.

- Tư vấn mua, bán bất động sản là Chung cư, nhà liền kề, căn hộ.

- Tư vấn mua, bán đất nền.

- Tư vấn mua, bán nhà phố, biệt thự.

- Tư vấn mua, bán các loại hình bất động sản mới.

4. Dịch vụ ngành quản lý môi trường ĐT: 0985062900

          - Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường.

          - Tư vấn xử lý chất thải, nước thải (chất thải rắn y tế, sinh hoạt, chăn nuôi)

          - Tư vấn đánh giá chất lượng nước (nước sinh hoạt, nước thải).

5. Hoạt động ngành trồng trọt ĐT: 0974195010/ 0988263262

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trồng cây ăn quả, trồng cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và các loại rau công nghệ cao.

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trồng rau mầm.

- Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt

- Tư vấn và cung cấp các loại giống cây trồng như: Giống rau, hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp.

- Giới thiệu và cung cấp các nông sản đặc sản vùng miền theo mùa: Chè Tân Cương, bưởi Xuân Vân, cam Hà Giang, quýt Hà Giang ….

- Tổ chức thăm quan, trải nghiệm và học tập các mô hình sản xuất cho học sinh, sinh viên.

6. Hoạt động ngành Thú y. ĐT:0987066673

- Tư vấn kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

- Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm như: Lợn, trâu, bò, gà, vịt, chim câu..

7. Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm

       Học sinh thăm quan, trải nghiệm mô hình                                             Ban GH và đối tác thăm TT Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp, tên Tiếng Anh là Center for Agroforestry Practice and Consultancy (viết tắt là APC)

- Thành phần nhân sự: Bao gồm các giảng viên khoa Kỹ thuật nông lâm, một số cộng tác viên từ các đơn vị khác và lao động thuê ngoài theo nhu cầu. Danh sách nhân sự bao gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh/ nhiệm vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Xuyến

Giám đốc

Nguyenxuyen1985@gmail.com

 0974195010

2

Đặng Văn Nghiệp

Phó Giám đốc

dangnghiepvet@gmail.com

0913.449.111 

3

Trần Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc

thuhiencdkt2@gmail.com

0389.307.327 

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Đào tào – Tài chính

nguyenthuha.tnn@gmail.com

0915.590.101 

5

Ma Thị Thuý Vân

Đào tạo – Hỗ trợ

vanvan.tn@gmail.com 

0987.636.112 

6

Đào Thị Thu Hương

Đào tạo – Trồng trọt

daothuhuong.ktnl@gmail.com

0987.636.112 

7

Lê Thị Thu

Hỗ trợ - Trồng trọt

thucdkttn@gmail.com

0917.561.364

8

Đỗ Thị Vân Giang

Đào tạo – marketing

vangiang208@gmail.com

0904.227.272

9

Vũ Thị Ánh Huyền

Đào tạo – Bệnh xá

huyenktnl@gmail.com

0974.623.575

10

Trương Thị Tính

Hỗ trợ - Thú ý

tinhthai.tnt@gmail.com

0919.812.240

11

Nguyễn Thị Bích Ngà

Hỗ trợ - Thú y

nguyennga160182@gmail.com

0904.227.272

12

Đinh Ngọc Bách

Hỗ trợ - Thú y

ngocbach123@gmail.com

0947.512.582

13

Đỗ Thị Hà

Hỗ trợ - Thú y

tinhthai.tnt@gmail.com

0919.812.240

14

Trần Phương Thuỷ

Hỗ trợ - Kế toán

thuytrancdktkt@gmail.com

0916.948.638

 

2. Dịch vụ ngành quản lý đất đai. ĐT: 0389307327

- Tư vấn đo đạc thửa đất, chia tách thửa.

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp mới, cấp đổi).

- Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tư vấn lập hồ sơ gia hạn sử dụng đất.

- Tư vấn thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

3. Dịch vụ bất động sản phạm vi cả nước. ĐT: 0376102192

- Tư vấn mua, bán bất động sản nghỉ dưỡng: Căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng.

- Tư vấn mua, bán bất động sản là Chung cư, nhà liền kề, căn hộ.

- Tư vấn mua, bán đất nền.

- Tư vấn mua, bán nhà phố, biệt thự.

- Tư vấn mua, bán các loại hình bất động sản mới.

4. Dịch vụ ngành quản lý môi trường ĐT: 0985062900

          - Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường.

          - Tư vấn xử lý chất thải, nước thải (chất thải rắn y tế, sinh hoạt, chăn nuôi)

          - Tư vấn đánh giá chất lượng nước (nước sinh hoạt, nước thải).

5. Hoạt động ngành trồng trọt ĐT: 0974195010/ 0988263262

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trồng cây ăn quả, trồng cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và các loại rau công nghệ cao.

- Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trồng rau mầm.

- Tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt

- Tư vấn và cung cấp các loại giống cây trồng như: Giống rau, hoa, cây ăn quả và cây công nghiệp.

- Giới thiệu và cung cấp các nông sản đặc sản vùng miền theo mùa: Chè Tân Cương, bưởi Xuân Vân, cam Hà Giang, quýt Hà Giang ….

- Tổ chức thăm quan, trải nghiệm và học tập các mô hình sản xuất cho học sinh, sinh viên.

6. Hoạt động ngành Thú y. ĐT:0987066673

- Tư vấn kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

- Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm như: Lợn, trâu, bò, gà, vịt, chim câu..

7. Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm

Các bài liên quan