Đào tạo

Ngày 29-03-2020

Thời khóa biểu hệ CĐ chuyên nghiệp. Học kỳ I năm học 2016 - 2017. K12 _ Học kỳ thứ 1 (đợt 1)

12/09/2016 | 16:05

TKB điều chỉnh K10 Cao đẳng CNTT

08/09/2016 | 09:07

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 8 năm 2016

22/08/2016 | 10:30

Thông báo về chương trình học bổng của Đại học Vân Nam và Học viện Hồng Hà - Trung Quốc

14/07/2016 | 16:30

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chính quy đào tạo theo tín chỉ đợt tháng 6 năm 2016 (bổ sung)

01/07/2016 | 10:23

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Đợt thi tháng 04 năm 2016

10/05/2016 | 08:30

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ CĐN liên thông. Đợt thi tháng 04/2016

10/05/2016 | 08:18

Quyết định về việc buộc thôi học đối với sinh viên hệ CĐCN đào tạo theo địa chỉ sử dụng và học sinh hệ TCCN học tại các đơn vị liên kết

10/05/2016 | 08:06

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề (Bổ sung - Đợt tháng 4 năm 2016)

05/04/2016 | 10:27

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cho lớp K10TC-TY tại Phân viện Thú y miền Trung - Đợt thi tháng 04/2016

01/04/2016 | 08:06

Trang 19/20 <12...1011121314151617181920>