Đào tạo

Ngày 08-07-2020

DS điểm thường xuyên đợt học lại tháng 6-2018

01/06/2018 | 16:11

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo và đăng ký thi lại môn Giáo dục quốc phòng - An ninh đối với sinh viên K12

01/06/2018 | 15:44

Thời khóa biểu học lại đợt tháng 6-2018

31/05/2018 | 13:42

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cho K11 Cao đẳng nghề. Đợt tháng 6/2018

30/05/2018 | 14:48

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho K11 Cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo theo tín chỉ. Đợt 1 - Tháng 6/2018

30/05/2018 | 14:42

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 5/2018

25/05/2018 | 17:04

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 5/ 2018

22/05/2018 | 16:50

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 04/2018

26/04/2018 | 09:28

Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên K11, K12, K13 học tại trường. Học kỳ I năm học 2017-2018 và K11, K12 SEVT hệ CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23/03/2018 | 14:14

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2018

23/03/2018 | 14:04

Trang 15/21 <12...1112131415161718192021>