Đào tạo

Ngày 08-07-2020

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Đợt thi tháng 04 năm 2016

10/05/2016 | 08:30

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ CĐN liên thông. Đợt thi tháng 04/2016

10/05/2016 | 08:18

Quyết định về việc buộc thôi học đối với sinh viên hệ CĐCN đào tạo theo địa chỉ sử dụng và học sinh hệ TCCN học tại các đơn vị liên kết

10/05/2016 | 08:06

QĐ về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề (Bổ sung - Đợt tháng 4 năm 2016)

05/04/2016 | 10:27

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cho lớp K10TC-TY tại Phân viện Thú y miền Trung - Đợt thi tháng 04/2016

01/04/2016 | 08:06

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cho lớp K10 CĐN - TY - LT/LK 26 tại trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật miền Tây Nghệ An (LK26). Đợt thi tháng 04/2016

01/04/2016 | 08:01

Quyết định về việc buộc thôi học đối với sinh viên K9,K10,K11 Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Học kỳ I - Năm học 2015 - 2016

18/03/2016 | 15:15

QĐ về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K9, K10, K11 học tại trường_ Học kỳ I năm học 2015 - 2016 và K10 học tại Công ty Samsung_ Học kỳ I - Năm học 2014-2015. Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

18/03/2016 | 15:09

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề (Bổ sung đợt tháng 01/2016)

08/01/2016 | 16:35

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 12 năm 2015

28/12/2015 | 15:20

Trang 21/21 <12...1112131415161718192021>