Công tác Đảng

Ngày 27-02-2020

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 26/6/2019 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 31/10/2019 của Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật lần thức IV nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 06/KH/ĐU ngày 15/01/2020 của Đảng bộ Nhà trường. Từ ngày 19/02/2020 đến ngày 26/02/2020, 12 Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

   

   NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ khoa Cơ khí

   Dự và chỉ đạo Đại hội tại 13 chi bộ có NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Duy Lam – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nông Văn Ét - thường trực văn phòng Đảng ủy. Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung quy định và kế hoạch của Đảng ủy Nhà trường. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo tổng kết công tác tại các chi bộ đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2022 của các chi bộ; Các Đại hội tiến hành bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Các đồng chí tham gia cấp Ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp Ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ từ cấp Trưởng, Phó đơn vị và tương đương trở lên.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022:


Đại hội chi bộ Phòng Tổng hợp


Đại hội chi bộ Phòng Đào tạo QLKH&QHQT

Đại hội chi bộ Phòng Khảo thí&ĐBCLGD

Đại hội chi bộ Trung tâm TSTV&HTHSSV

TS. Nguyễn Duy Lam – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Đại hội

Đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch Tài chính

Đại hội chi bộ Phòng Công tác HSSV


Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin

Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế&QTKD

PGS.TS Nguyễn Văn Bình – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Đại hội

Đại hội chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản


Đại hội chi bộ Khoa Cơ Khí

Đại hội chi bộ Khoa Điện


Đại hội chi bộ Khoa Kỹ thuật Nông Lâm


Đại Hội chi bộ Trung tâm Thực hành Thực nghiệm

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan