Công tác Đảng

Ngày 26-04-2018

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

Sáng 24/4/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: PGS.TS Đàm Thị Uyên - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban nội chính Đảng ủy, Trưởng ban Ban TCCB Đại học Thái Nguyên; NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Duy Lam - Ủy viên BTV, Phó Hiệu trưởng; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư Chi bộ và Trưởng các đơn vị.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Duy Lam - Ủy viên BTV Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đạt được về cơ bản những mục tiêu đề ra, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của Nhà trường, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu và chỉ tiêu trên tất cả các mặt công tác được nêu trong Nghị quyết đại hội. Nhờ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, không khí đoàn kết, phấn khởi, tinh thần chia sẻ, lan tỏa trong toàn trường tạo tiền đề đổi mới các mặt công tác của Nhà trường. Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo một số mặt công tác còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; chưa thực sự đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra giám sát đảng chưa thường xuyên, liên tục.


TS. Nguyễn Duy Lam - Ủy viên BTV Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ, toàn thể CBVC, đảng viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, cùng nhau đoàn kết, nhất trí tập trung trí tuệ tập thể, nâng cao ý thức trách nhiệm đảng viên, phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu đề ra để nâng cao thương hiệu, uy tín của Nhà trường trong khu vực và trên toàn quốc.


 

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Phó bí thư Đảng ủy, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến về những mục tiêu cần điều chỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội trong những năm tiếp theo.  

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đàm Thị Uyên - Ủy viên Ban thường vụ ĐHTN, Trưởng ban Ban TCCB-ĐHTN. Đồng chí ghi nhận thành tích của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Đảng bộ Nhà trường cần thực hiện tốt tinh thần theo NQ 18,19 Trung ương VI khóa 12  về tổ chức cán bộ; Cấu trúc các ngành nghề, phát huy sức mạnh cơ sở; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ - đây là việc làm thường xuyên; Xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ ngành nghề trọng điểm, đặc biệt là nghề trọng điểm quốc tế.


Đồng chí Đàm Thị Uyên - Ủy viên Ban thường vụ ĐHTN, Trưởng ban Ban TCCB-ĐHTN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng – Phó bí thư Đảng ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ: Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của nửa nhiệm kỳ và tiếp tục thực hiện tốt các công tác: Công tác xây dựng đảng; công tác chuyên môn; Công tác tổ chức và cán bộ; Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao vị thế của Nhà trường; nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục HSSV; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm định chất lượng; Quản lý tốt công tác tài chính, cơ sở vật chất; Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong phát triển Nhà trường.

 

 

Tin bài: TTCNTT - TV

 

Các bài liên quan