Tin tức & Sự kiện

Ngày 12-01-2024

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2)

Ngày 10.01.2024, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2) đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở. Đề tài 1: “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa xe ô tô” - Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Trung Hiếu – GV Khoa công nghệ Ô tô. Đề tài 2: “Lập trình điều khiển hệ thống báo cháy tự động sử dụng vi điều khiển Arduino” – Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Thanh – GV Khoa Công nghệ thông tin.

 Hội đồng nghiệm thu đề tài KH cấp cơ sở “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống điều hòa xe ô tô”  - Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Trung Hiếu –  GV Khoa công nghệ Ô tô

   Tham dự và chủ trì buổi nghiệm thu có TS. Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường; các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu theo quyết định số 10/QĐ-CĐKTKT-ĐT ngày 04/01/2024 và nhóm tác giả đề tài.

 Hội đồng nghiệm thu đề tài KH cấp cơ sở “Lập trình điều khiển hệ thống báo cháy tự động sử dụng vi điều khiển Arduino”  – Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Thanh – GV Khoa Công nghệ thông tin

   Tại Hội đồng nghiệm thu đề tài KH cấp cơ sở năm 2023, đại diện nhóm tác giả thực hiện đề tài KS. Nguyễn Trung Hiếu, ThS. Vũ Đình Thanh đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng.

Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Trung Hiếu – GV Khoa công nghệ Ô tô - trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng

Và giải trình các ý kiến trước Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Đình Thanh – GV Khoa Công nghệ thông tin - trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng

    02 đề tài được thực hiện đúng tiến độ, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Các thành viên hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực nghiên cứu của nhóm tác giả, đánh giá tốt những kết quả nghiên cứu bước đầu đạt được và có một số góp ý cụ thể  đối với nội dung các chuyên đề nghiên cứu, đề xuất những điểm cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện đề tài. Nhóm tác giả đã giải trình làm rõ một số vấn đề của các thành viên Hội đồng có ý kiến.

   Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua 02 đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan