Cán bộ

Ngày 24-12-2019

Khung chương trình đào tạo các Khoa

I. Khung chương trình đào tạo Khoa Công nghệ thông tin 

   1. Hệ Cao đẳng  Công nghệ thông tin

   2. Hệ Cao đẳng Sửa chữa máy tính

   3. Hệ Cao đẳng Tin học văn phòng

   4. Hệ Trung cấp  Công nghệ thông tin

   5. Hệ Trung cấp  Sửa chữa máy tính

   6. Hệ Trung cấp  Tin học văn phòng

II. Khung chương trình đào tạo  Khoa Cơ Khí

   1. Hệ Cao đẳng Cắt gọt Kim loại

   2. Hệ Cao đẳng  CN Cơ khí

   3. Hệ Cao đẳng Hàn

   4. Hệ Cao đẳng Nguội sửa chữa

   5. Hệ trung cấp Cắt gọt Kim loại

   6. Hệ trung cấp Cơ khí

   7. Hệ trung cấp Hàn

   8. Hệ trung cấp Nguội sửa chữa

III. Khung chương trình đào tạo Khoa Điện

   1. Hệ Cao đẳng Điện Công nghiệp

   2. Hệ Cao đẳng Điện Dân dụng

   3. Hệ Cao đẳng  Điện điện tử

   4. Hệ Cao đẳng điện tử Công nghiệp

   5. Hệ Cao đẳng  Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí

   6. Hệ Trung cấp Điện công ghiệp

   7. Hệ Trung cấp Điện dân dụng

   8. Hệ Trung cấp Điện điện tử

   9. Hệ Trung cấp Điện tử công nghiệp

   10. Hệ Trung cấp  Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

  IV. Khung chương trình đào tạo Khoa khoa học Cơ bản

   1. Hệ Cao đẳng tiếng Anh

   2. Hệ Cao đẳng tiếng Hàn Quốc

   3. Hệ Trung cấp tiếng Anh

   4. Hệ Trung cấp tiếng Hàn Quốc

V. Khung chương trình đào tạo Khoa Kinh tế & QTKD

   1. Hệ Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

   2. Hệ Cao đẳng Kế toán 

   3. Hệ Cao đẳng Quản trị Kinh doanh

   4. Hệ Cao đẳng Tài chính Ngân hàng

   5. Hệ Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp

   6. Hệ Trung cấp Kiểm toán

   7. Hệ Trung cấp Quản Lý bán hàng siêu thị

   8. Hệ Trung cấp Tài chính Ngân hàng

VI. Khung chương trình đào tạo Khoa Kỹ thuật Nông lâm

   1. Hệ cao đẳng Thú y

   2. Hệ Cao đẳng Bảo vệ thực vật

   3. Hệ Cao đẳng Đo đạc địa chính

   4. Hệ Cao đẳng Khoa học cây trồng

   5. Hệ Cao đẳng Quản lý đất đai

   6. Hệ Cao đẳng Trồng cây ăn quả

   7. Hệ Trung cấp Quản lý đất đai

   8. Hệ Trung cấp vệ thực vật

   9. Hệ Trung cấp Đo đạc địa chính

   10. Hệ Trung cấp Tài nguyên và môi trường

   11. Hệ Trung cấp Thú y

   12. Hệ Trung cấp Trồng cây ăn quả

   13. Hệ Trung cấp Trồng trọt

VII. Khung chương trình đào tạo Khoa Công nghệ ô tô

     1. Hệ Cao đẳng Công nghệ otô

     2. Hệ trung cấp Công nghệ otô

Các bài liên quan