Cán bộ

Ngày 11-12-2019

Hình ảnh cơ sở vật chất Nhà trường

Giảng đường A2

Giảng đường A1

Khu Nhà ăn cho HSSV

Khu Ký túc xá 

 

Lãnh đạo của Nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên cổng trường

Không gian cổng trường


Xưởng thực hành ngành Công nghệ Ôtô

Xưởng thực hành Khoa Kỹ thuật Cơ khí 

Phòng thực hành của khoa Kỹ thuật Nông Lâm


Mô hình điều khiển mạch điện thực hành của Khoa Điện

Mô hình điều khiển mạch điện thực hành của Khoa Điện

Phòng thực hành tin học của Nhà trường

Thư viện sách với gần 3000 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của HSSV

Phòng máy chủ 

Các bài liên quan