Đào tạo

Ngày 06-10-2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K9,K10,K11 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ . Đợt tháng 8/2018 (Bổ sung - đợt 2)

27/08/2018 | 16:25

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K11 Cao đẳng chuyên nghiệp. Đợt tháng 8/2018 (bổ sung)

14/08/2018 | 16:49

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K11 hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 8/2018 (bổ sung)

14/08/2018 | 16:46

Danh sách điểm thường xuyên K12CĐ kỳ 5 (đợt 2)

14/08/2018 | 09:58

Thời khóa biểu K13CĐ - Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

03/08/2018 | 14:43

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên sinh viên hệ Cao đẳng nghề đào tạo theo niên chế. Đợt tháng 6/2018

22/06/2018 | 17:13

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 6/2018

22/06/2018 | 15:36

Thông báo về kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh. Đợt tháng 8/2018

22/06/2018 | 15:04

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 5/2018

25/05/2018 | 17:04

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 5/ 2018

22/05/2018 | 16:50

Trang 31/33 <12...2324252627282930313233>