Đào tạo

Ngày 10-08-2022

Danh sách điểm thường xuyên K12CĐ kỳ 5 (đợt 2)

14/08/2018 | 09:58

Thời khóa biểu K13CĐ - Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

03/08/2018 | 14:43

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên sinh viên hệ Cao đẳng nghề đào tạo theo niên chế. Đợt tháng 6/2018

22/06/2018 | 17:13

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 6/2018

22/06/2018 | 15:36

Thông báo về kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh. Đợt tháng 8/2018

22/06/2018 | 15:04

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đợt tháng 5/2018

25/05/2018 | 17:04

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Đợt tháng 5/ 2018

22/05/2018 | 16:50

Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên K11, K12, K13 học tại trường. Học kỳ I năm học 2017-2018 và K11, K12 SEVT hệ CĐCQ đào tạo theo hệ thống tín chỉ

23/03/2018 | 14:14

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 03 năm 2018

23/03/2018 | 14:04

Quyết định về việc khen thưởng HSSV tham gia Hội thi tay nghề giỏi cấp trường năm 2018

21/03/2018 | 10:15

Trang 30/31 <12...2122232425262728293031>