Công đoàn

Ngày 19-06-2020

Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Đại biểu Công đoàn trường giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 17/6, Công đoàn trường đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Công đoàn trường giữa nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn từ đầu nhiệm kỳ tới nay và phương hướng công tác Công đoàn trong thời gian tới.

   Tham dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Nguyễn Duy Lam - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường; Th.S Võ Thị Ngọc - Chủ Tịch Hội đồng trường các đồng chí trong Ban TV ĐU; Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn; UV Ban kiểm tra Công đoàn; UV BCH Công đoàn mở rộng.


   Tại Hội nghị, ThS Trần Minh Trường - P. Chủ tịch Công đoàn trường đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn vừa qua Công đoàn đã thực hiện đúng vai trò, chức năng của một tổ chức đại diện cho người lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ. Hầu hết Cán bộ viên chức lao động (CBVCLĐ) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia nhiệt tình các hoạt động của công đoàn, tạo ra khối đoàn kết, nếp sống văn hóa công sở được cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể CBVCLĐ trong Nhà trường được nâng cao. Hoạt động của công đoàn đã đi vào ổn định và có chiều sâu, tạo được sự tin cậy, gắn bó của CBVCLĐ đối với tổ chức công đoàn. Ngoài ra Hội nghị cũng được nghe Báo cáo công tác nữ công; Tình hình thu chi tài chính từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay… Phương hướng và các giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022: Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường nhằm động viên, khuyến khích tập thể, tổ chức và CBVCLĐ đoàn kết xây dựng Công đoàn cùng với sự phát triển chung của Nhà trường. Tổ chức các hoạt động hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ vào kế hoạch tổng thể chung được Đảng ủy phê duyệt đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

   PGS. TS Nguyễn Văn Bình - Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Văn Bình - Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn nhà trường đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng Công đoàn tiếp tục pháp huy thành tích đã đạt được góp phần tích cực vào thành tích chung của Nhà trường. Xây dựng khối đại đoàn kết, Đẩy mạnh các phong trào Văn nghệ - Thể thao, rèn luyện chuyên môn, đạo đức chính trị...

 

    Phát huy truyền thống 45 năm đào tạo nghề, 15 năm đào tạo Cao đẳng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên và sự phối hợp tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các đơn vị trong trường, sự phấn đấu của từng đoàn viên công đoàn, Công đoàn Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, chăm lo tốt cho đời sống cán bộ viên chức ổn định tạo môi trường giáo dục lành mạnh, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng Nhà trường phát triển./.

 

 

Tin bài: Phòng Tổng hợp

Các bài liên quan