Nghiệm thu 02 đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021

   Ngày 16/12, Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ  cấp cơ sở năm 2021 do NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu (đợt 3) đối với 02 đề tài. Đề tài 1: “Thiết kế, chế tạo tủ thực hành điện công nghiệp đa năng” - đề tài do ThS. Võ Thị Ngọc – Giảng viên khoa Điện làm chủ nhiệm, người tham gia ThS. Trần Anh Trang; ThS. Nguyễn Xuân Thế; Đề tài 2: “Thiết kế, chế tạo bộ kít thực hành PLC S7 – 1200 SIEMENS” do ThS. Nguyễn Đình Tiệp – Giảng viên khoa Điện làm chủ nhiệm đề tài, người tham gia ThS. Trần Anh Trang.  


   Các thành viên trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường năm 2021, cùng các chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài.

   Tại Hội đồng nghiệm, các chủ nhiệm đã trình bày báo cáo của đề tài. Đối với đề tài “Thiết kế, chế tạo tủ thực hành điện công nghiệp đa năng” mục tiêu chế tạo được 01 tủ thực hành Điện công nghiệp đa năng phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập các Modull Trang bị điện 1, Trang bị điện 2, Vật liệu và khí cụ điện của các ngành Điện công nghiệp, công nghệ Kỹ thuật Điện – điện tử, Điện tử công nghiệp, Điện lạnh và Điều hòa không khí tại Khoa Điện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Đề tài “Thiết kế, chế tạo bộ kít thực hành PLC S7 – 1200 SIEMENS”, mục tiêu thiết kế, chế tạo bộ kít thực hành PLC mới của Siemens phục vụ cho bài giảng lý thuyết, thực hành các modull PLC cơ bản, PLC nâng cao của nghề Điện công nghiệp.


 ThS. Võ Thị Ngọc chủ nhiệm đề tài “Thiết kế, chế tạo tủ thực hành điện công nghiệp đa năng” trình bày báo cáo của đề tài trước Hội đồng

   ThS. Phạm Đình Tiệp chủ nhiệm đề tài “Thiết kế, chế tạo bộ kít thực hành PLC S7 – 1200 SIEMENS” trình bày báo cáo trước Hội đồng 

   Hội đồng nghiệm thu đề tài đã tiến hành nghiệm thu theo đúng quy định của nhà trường về trình tự đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi đề tài.  Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đồng thời đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua 02 đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Tốt.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan