Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021

Ngày 29/11/2021, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức "Đánh giá, nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021". Tham dự có 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 và các thành viên đến từ 04 nhóm thực hiện đề tài. NGUT.TS Ngô Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì.

  04 Đề tài được đánh giá, nghiệm thu lần 2 trong năm 2021 gồm: Đề tài 1. "Mô hình thực hành tủ lạnh dân dụng"  Chủ nhiệm đề tài ThS. Lý Thị Thu Hường. Mục tiêu của đề tài: Thiết kế, chế tạo Mô hình thực hành tủ lạnh dân dụng ứng dụng trong giảng dạy các môn học, mô đun của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

   Đề tài 2. “Mô hình thực hành điều hòa dân dụng” Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thanh Tuấn. Mục tiêu của đề tài: Thiết kế, chế tạo Mô hình thực hành điều hòa dân dụng ứng dụng trong giảng dạy các mô đun của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

   Đề tài 3. “Thiết kế mô hình Máy điều hoà không khí hai cụm treo tường” Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Minh. Mục tiêu của đề tài: Thiết kế, chế tạo Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm treo tường ứng dụng trong giảng dạy các môn học, mô đun của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.


   04 Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021

   Đề tài 4: “Mô hình dàn trải hệ thống lạnh” Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Văn Thọ, Mục tiêu của đề tài - Thiết kế, chế tạo Mô hình dàn trải hệ thống lạnh ứng dụng trong giảng dạy các môn học, mô đun của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

   Các chủ nhiệm đề tài trình bày những nội dung chính, các kết quả đã đạt được, những đóng góp của đề tài và một số hạn chế đề tài chưa giải quyết trong khuôn khổ nguồn lực và thời gian cho phép, các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở đã đưa ra những nhận xét, góp ý và trao đổi với chủ nhiệm và nhóm thực hiện của đề tài. Các thành viên Hội đồng cũng đã nghe đại diện các nhóm nghiên cứu trả lời làm rõ những câu hỏi, thắc mắc của các thành viên trong Hội đồng và các đại biểu tham dự.


ThS. Đỗ Thanh Tuấn báo cáo trước Hội đồng đề tài “Mô hình thực hành điều hòa dân dụng”

    Hội đồng đánh giá đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở đã đưa ra những nhận xét, góp ý và trao đổi với chủ nhiệm và nhóm thực hiện của đề tài, các đề tài đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu giảng dạy của Nhà trường. Hội đồng cũng đã trao đổi góp ý một số nội dung cần bổ sung chỉnh sửa để đề tài được rõ hơn và hoàn thiện hơn.

   Trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng, NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng thay mặt Hội đồng đã kết luận những nôi dung cần điều chỉnh bổ sung và yêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp thu ý kiến của các thành viên trong hội đồng để đề tài được tốt hơn.

   Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng đã nhất trí thông qua 04 đề tài KH&CN cấp cơ sở với kết quả 03 đề tài đạt loại Tốt; 01 đề tài đạt loại Khá.

 


Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan