Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Ngày 19-12-2018

Đoàn công tác của Sở giáo dục thể thao tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào xang thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

23/11/2018 | 23:58

Sáng ngày 22/11, Phó Giám đốc Sở giáo dục thể thao tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tiếp nhận chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp năm 2017

20/11/2018 | 22:16

Trường Đại học Kook Je (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐHTN

04/09/2018 | 16:58

Chiều ngày 31/8/2018, Đoàn công tác Trường Đại học Kook Je (Hàn Quốc) do ông Yoon Myoung Ki – Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Quyết định về việc cấp kinh phí cho các đề tài KH&CN năm 2018

03/05/2018 | 16:22

Thông báo vê việc tập hợp các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế năm 2017

24/01/2018 | 14:46

QĐ về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở năm 2017

16/01/2018 | 22:11

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở, để tài sinh viên, tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 và đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở, để tài sinh viên năm học 2018

08/01/2018 | 10:22

Trang 1/1 <1>