Cán bộ

Ngày 12-01-2017

Gặp mặt cán bộ nghỉ chế độ hưu trí năm 2016

Buổi gặp mặt chia tay 02 đồng chí: Ma Đình Bộ - CB Phòng Tổng Hợp; Lê Đức Chính - GV Khoa Đào tạo nghề

Gặp mặt chia tay 05 đồng chí: Vũ Đình Việt; Nguyễn Hùng - GV Khoa Đào tạo nghề; Nguyễn Thị Hường - GV Khoa Khoa học cơ bản;  Phạm Thị Liên - NV Phòng ĐT QH&HTQT; Trần Thị Chinh - NV Phòng CTHSSV; Bùi Thị Hạnh, NV Phòng Tổng Hợp

 

Các bài liên quan