Đào tạo

Ngày 06-09-2023

Quyết định số 796 ban hành Quy định việc tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng các ngành nghề tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Các bài liên quan