Đoàn TN - Hội SV

Ngày 31-12-2019

Chương trình truyền hình đặc biệt "Điểm hẹn 2020"

Thông báo Chương trình truyền hình đặc biệt "Điểm hẹn 2020"

   - Đơn vị tổ chức: Đại học Thái Nguyên, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên
   - Thời gian: 20h - 22h30, ngày 31/12/2019
   - Địa điểm: Hội Trường Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên.
   - Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.

Các bài liên quan