Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp đại học năm 2017

   Từ ngày 20/02/2019 đến ngày 22/02/2019  tại phòng họp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp đại học năm 2017 gồm các đề tài: “Chọn tạo và đánh giá sức sản xuất của tổ hợp đực lai cuối cùng từ giống lợn Duroc, Pietrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương phẩm vùng trung du và miền núi phía Bắc do PGS.TS. Nguyễn Văn Bình – Trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT làm chủ nhiệm đề tài; “Nghiên cứu phát triển một số giống cam không hạt bằng phương pháp ghép Top – Working tại Bắc Quang, Hà Giang” – Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Xuyến – GV khoa Kỹ thuật Nông lâm; “Nghiên cứu hệ thống thông tin xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, phục vụ cho đánh giá và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” – Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thu Hiền – GV khoa Kỹ thuật Nông lâm; “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống lúa nếp cạn Khẩu Trạng tại Hà Giang” – Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thị Thu Hương - GV khoa Kỹ thuật Nông lâm; “Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dễ tiêu của các nguyên tố dinh dưỡng Ni tơ và Phốt pho trong đất lúa nước” - Chủ nhiệm đề tài: TS. Quyền Thị Dung - GV khoa Kỹ thuật Nông lâm; “Vận dụng chu trình dạy học 5E vào dạy học một số chủ đề Toán nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên khối trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên” - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Loan – Phó trưởng khoa Khoa học Cơ bản.


   Hội đồng đánh giá, nghiệm thu các đề tài gồm: TS. Ngô Xuân Hoàng -  Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Bình – Trưởng phòng Đào tạo QLKH&HTQT; Th.S Phạm Văn Hải  - trưởng Khoa Kỹ thuật Nông lâm - Chủ tịch các hội đồng; các nhà khoa học, chuyên gia của trường Đại học Nông lâm; Trường Đại học Kinh tế&QTKD; Trường Văn hóa I, Bộ công an;Trung tâm Khuyên nông tỉnhThái Nguyên cùng các thành viên thực hiện đề tài.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Loan – Phó trưởng khoa Khoa học Cơ bản trình bày đề tài “Vận dụng chu trình dạy học 5E vào dạy học một số chủ đề Toán nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên khối trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên” trước Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Quyền Thị Dung - GV khoa Kỹ thuật Nông lâm trình bài đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dễ tiêu của các nguyên tố dinh dưỡng Ni tơ và Phốt pho trong đất lúa nước” trước Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Xuyến – GV khoa Kỹ thuật Nông lâm trình bày tóm tắt đề tài “Nghiên cứu phát triển một số giống cam không hạt bằng phương pháp ghép Top – Working tại Bắc Quang, Hà Giang”  trước Hội đồng

   Sau thời gian 02 năm (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018) các đề tài được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, các nhóm nghiên cứu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, sản phẩm khoa học sáng tạo, toàn diện, với độ tin cậy cao, báo cáo tổng hợp đầy đủ, khoa học, chi tiết. Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, các nhóm thực hiện đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét khách quan của ủy viên phản biện và các thành viên trong Hội đồng.


   Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, phản biện và đi tới thống nhất các nội dung như: Các đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát hợp lý; Kết quả phân tích đảm bảo tính chính xác, khoa học; Đều có bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành, các kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn cao, có khả năng áp dụng vào thực tế học tập, sản xuất và nhân rộng mô hình, nhằm mang lại các giá trị về mặt kinh tế…

   Trên tinh thần khoa học, khách quan Hội đồng quyết nghị: 06 đề tài xếp loại Đạt. Kết quả của Hội đồng là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các nhóm nghiên cứu trong suốt thời gian qua./.

 

Tin bài: Phòng TH

Các bài liên quan