Công tác Đảng

Ngày 19-01-2018

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều ngày 18/01/2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức "Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng" cho Đ/c Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng và "Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” đến toàn thể Đảng viên và CBVC trong toàn trường.

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Duy Lam trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Nhà trường. Trong 30 năm qua, đồng chí đã luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyết đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.

 

Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường  trao tặng huy hiệu, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng huy hiệu, tặng hoa và phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Lam – Phó Hiệu trưởng được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của Trường. Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ hy vọng đồng chí sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Đảng trên vị trí công tác của mình, góp phần đưa Đảng bộ Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lam phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Xúc động trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng, đồng chí Nguyễn Duy Lam  đã bày tỏ những tình cảm mà đồng chí được đón nhận từ Đảng ủy trong quá sinh hoạt tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Đồng chí xin hứa luôn giữ nguyên cho mình niềm tin và đi theo Đảng, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng. Mong các đồng chí đảng viên ở thế hệ sau noi theo gương của những người đảng viên đi trước và tuyệt đối tin tưởng  đường lối cương lĩnh lãnh đạo của Đảng để hoàn thành mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giầu mạnh.

Phần thưởng cao quý này là một vinh dự lớn đối với mỗi đảng viên đồng thời cũng là trách nhiệm để mỗi đảng viên không ngừng học tập phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng giáo phó, phấn đấu xây dựng trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thành trường trọng điểm của khu vực và quốc gia

Tiếp đó là “Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”

Đồng chí Hà Minh Lợi – Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày những nội dung cơ bản của  2 Nghị quyết  18,19 được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 khóa XII

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Minh Lợi – Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày những nội dung cơ bản của  02 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lưc hiệu quả; Nghị quyết số 19 – NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tố chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tin nhanh về Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về Công tác dân số trong tình hình mới.

 

Thông qua Hội nghị  mỗi cán bộ, đảng viên trong  Đảng bộ Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII, trên cơ sở đó mỗi đảng viên, CBVC nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; đồng thời nắm được những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong năm học 2017-2018. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động và kế hoạch triển khai, quán triệt tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng như phổ biến việc viết bài thu hoạch.

 

Tin bài: TTCNTT - TV

Các bài liên quan