Công tác Đảng

Ngày 11-01-2017

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tối ngày 10/01/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” đến gần 250 cán bộ viên chức, HĐLĐ trong toàn trường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Minh Lợi – Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày các nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, tập trung phân tích các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Đ/c Hà Minh Lợi – Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày các nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4

Qua Hội nghị giúp cho các cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Theo đó cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết tay bài thu hoạch cá nhân. Trong đó, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng; những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Phát biểu kết thúc Hội nghị thay mặt Đảng bộ Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, đồng chí Nguyễn Đình Mãn  - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  nhà trường  yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ nội dung các Nghị quyết cũng như có các hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị./.

 

Tin bài: TTCNTT - TV

Các bài liên quan