Sinh viên K18 đi trải nghiệm thực tế tại Doanh nghiệp

Với mô hình đào tạo “Học đi đôi với hành” đòi hỏi sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có năng lực nghề nghiệp (khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ trong hoạt động nghề nghiệp).Trong 02 ngày 06- 07/11/2022, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức các đoàn cho các sinh viên K18 đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp ở các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc và SEMV – Thái Nguyên.

   

   Với mục tiêu giáo dục: “Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp,...”, trong những năm qua chất lượng đào tạo luôn được nhà trường trú trọng và trang bị cho các em những nền tảng kiến thức, những kỹ năng cơ bản như: Học phải đi đôi với hành, lí luận gắn với thực tiễn, nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng. Hiện nay, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đang đào tạo 07 ngành thuộc các lĩnh vực Điện, Cơ khí, Ô tô, Công nghệ Thông tin, Kinh tế&Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật nông lâm và Khoa học cơ bản với 27 chuyên ngành đào tạo.


    Cùng với các hoạt động đào tạo chuyên môn, Nhà trường luôn quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên. Với mô hình đào tạo “Học đi đôi với hành” đòi hỏi sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có năng lực nghề nghiệp (khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ trong hoạt động nghề nghiệp). Trong đào tạo, nhà trường tập trung mạnh mẽ vào thực hành và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Chính vì vậy trong 02 ngày 06-07/11/2022 nhà trường đã tổ chức cho các em tân sinh viên K18 đi trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp ở các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc và công ty SEMV – Thái Nguyên.


   Trong quá trình đi trải nghiệp thực tế tại các doanh nghiệp, các em tân sinh viên sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Thông qua chuyến đi này, các em sẽ học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cần phải trau dồi, tích lũy trong quá trình học tập tại trường để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khi tốt nghiệp ra trường. giúp các em hiểu rõ hơn về ngành nghề của mình đã lựa chọn, sẽ tạo động lực cho các em tích cực học tập và rèn luyện bản thân để trở thành những cử nhân, kỹ sư có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội hiện nay./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan