Nhà trường với Doanh nghiệp

Ngày 09-08-2022

Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về việc làm, lao động, kỹ năng làm việc cho sinh viên.

27/06/2022 | 10:08

Sáng ngày 24/6/2022, Khoa Khoa học Cơ bản Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên và Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Lod, Công ty TNHH Doorien Vina, Công ty TNHH Cơ khí Thuận Phát tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về việc làm, lao động, kỹ năng làm việc cho sinh viên chuẩn bị tham gia thị trường lao động.

Quyết định số 444 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng liên thông. Đợt tháng 6.2022

17/06/2022 | 16:50

Đề án tuyển sinh năm 2022

27/05/2022 | 08:40

Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2022

18/05/2022 | 08:09

Quyết định số 122 về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trình độ đào tạo

28/02/2022 | 16:56

Thông báo tuyển sinh năm 2022

25/01/2022 | 10:04

Quyết định số 584 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng liên thông năm 2021 (đợt 2)

24/08/2021 | 17:04

Quyết định số 582 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng liên thông năm 2021 (đợt 1)

24/08/2021 | 17:01

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng liên thông

04/08/2021 | 10:31

Quyết định số 314 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Hệ cao đẳng liên thông

13/05/2021 | 16:08

Trang 1/3 <123>