Cán bộ

Ngày 05-05-2014

Biểu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) tính đến thời điểm tháng 4 năm 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

BIỂU 8: DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG 

 (Phân theo đơn vị) Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2014

STT Họ tên Học hàm, Học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TSKH, TS ThS ĐH GV Còn lại (*) GV Còn lại (*)
1 Nguyễn Đình Mãn   x       x       Phòng ĐTKH&QHQT Hiệu trưởng 
2 Ngô Xuân Hoàng     x     x         P. Hiệu trưởng 
3 Nguyễn Văn Bình   x       x         Trưởng phòng
4 Võ Quốc Việt     x     x         P.Trưởng phòng 
5 Trần Quốc Hùng     x     x         P.Trưởng phòng 
6 Dương Anh Đức           x         Giáo viên 
7 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         Giáo viên 
8 Trương Thúy Hồng       x   x         Giảng viên 
9 Lương Thị Mai             x       Nhân viên 
10 Phạm Thị Liên             x       Nhân viên 
11 Dương Quang Sản             x       Nhân viên 
12 Nguyễn Thị Hồng Liên       x     x       Chuyên viên 
13 Nguyễn Thị Anh Châm       x     x       Chuyên viên 
14 Lương Anh Dân       x   x         Giảng viên 
15 Đỗ Cao Chinh         x     x     Giáo viên 
16 Kiều Thị Thanh Huyền       x         x   Cán sự 
17 Đoàn Thị Thanh Tú       x     x       Chuyên viên 
18 Lê Thị Thu Trang         x       x   Cán sự 
19 Hoàng Thị Thúy Dương                 x   Cán sự
20 Vũ Thị Ngọc Bích         x       x   Cán sự
21 Ngô Cường     x     x       Phòng Tổng hợp  P. Hiệu trưởng 
22 Ma Đình Bộ         x x         Trưởng phòng
23 Phạm Văn Tấn       x   x         P.Trưởng phòng 
24 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         P.Trưởng phòng 
25 Trương Thị Việt Phương       x   x         P.Trưởng phòng 
26 Trần Bá Trí             x       Lái xe
27 Trần Ngọc Hùng             x       Cán sự
28 Chu Đức Hiền             x       Cán sự
29 Bùi Thị Hạnh             x       Thủ quỹ
30 Phạm Thị Hiêm         x   x       Kế toán viên  
31 Bùi Thu Hòa       x     x       Kế toán viên  
32 Nguyễn Thị Thu Trang       x     x       Kế toán viên  
33 Phạm Thị Nga       x     x       Kế toán viên  
34 Mai Thanh Tùng       x   x         Giáo viên 
35 Nguyễn Thị Nga             x       Y sĩ
36 Nguyễn Thị Nguyên             x       Cán sự
37 Trần Thị Chinh             x       Cán sự
38 Ngô Thị Vân             x       Cán sự
39 Bùi Đức Thi                 x   Cán sự
40 Nông Văn Huy                 x   Lái xe
41 Hoàng Thị Bích Huệ         x       x   Cán sự
42 Vũ Thị Kim Yến                 x   Cán sự
43 Khuông Thị Kim Khuyên         x       x   Cán sự
44 Vũ Mộng Linh         x       x   Cán sự
45 Trần Thị Hiền         x       x   Cán sự
46 Nguyễn Phương Ly       x         x   Cán sự
47 Lê Thị Trang                 x   Y tá
48 Đỗ Thị Hương                 x   Y tá
49 Nguyễn Thị Thùy Chi         x       x   Cán sự 
50 Nông Thị Hiền         x       x   Cán sự 
51 Ma Mạnh Thắng         x       x   Cán sự 
52 Trương Đại Đức     x     x       Phòng CT - HSSV P.Hiệu trưởng 
53 Vũ Văn Đam       x   x         P.Trưởng phòng 
54 Trần Minh Trường       x   x         P.Trưởng phòng 
55 Nguyễn Thị Tâm         x   x       P.Trưởng phòng 
56 Nguyễn Thị Thường             x       Cán sự 
57 Phạm Hữu Huân         x   x       Bảo vệ
58 Nguyễn Tiến Thịnh             x       Bảo vệ
59 Dương Ngọc Đương             x       Bảo vệ
60 Đặng Thị Mai       x         x   Cán sự 
61 Nguyễn Lệ Thanh         x       x   Cán sự 
62 Vũ Minh Nguyệt                 x   Cán sự 
63 Vũ Thị Thơm                 x   Cán sự 
64 Nguyễn Thị Lan Phương         x       x   Cán sự 
65 Nguyễn Thị Hoài Thu                 x   Bảo vệ
66 Trần Tuấn Anh         x       x   Cán sự 
67 Nguyễn Thị Hường         x       x   Cán sự 
68 Dương Minh Toán         x       x   Cán sự 
69 Trần Đình Thành         x x       Phòng TTKT&ĐBCL Trưởng phòng 
70 Nông Văn Ét       x   x         P.Trương phòng 
71 Vũ Thị Bích Hạnh         x x         Giáo viên
72 Nguyễn Thị Ngọc Thúy       x   x         Giảng viên 
73 Đoàn Thị Phương       x   x         Giảng viên 
74 Phùng Thị Thu Hằng         x   x       Chuyên viên 
75 Đỗ Minh Khoa         x       x   Cán sự 
76 Lại Thị Trang         x       x   Cán sự 
77 Phạm Ngọc Quý       x   x         GĐ Trung tâm
78 Trần Xuân Tứ       x     x       PGĐ Trung tâm
79 Nguyễn Thị Hoa         x   x       Chuyên viên 
80 Nguyễn Mạnh Hải         x       x   Cán sự 
81 Nguyễn Hải Yến         x       x   Cán sự 
82 Trần Thanh Hồng         x       x   Cán sự 
83 Đặng Thị Duyên                 x   Cán sự 
84 Dương Thị Huệ         x       x   Cán sự 
85 Chu Đức Dũng         x       x   Cán sự 
86 Hà Quang Trung       x   x       Khoa KT&QTKD Trưởng khoa
87 Ứng Trọng Khánh       x   x         P.Trưởng khoa
88 Trần Lê Duy       x   x         P.Trưởng khoa
89 Vũ Thị Hồng Nhung       x         x   Cán sự 
90 Ninh Hồng Phấn       x   x       BM TCNH Giảng viên 
91 Đào Thị Bình       x   x         Giảng viên 
92 Hà Thị Anh       x   x         Giảng viên 
93 Vũ Đức Tâm         x x         Giảng viên 
94 Nguyễn Phương Thảo         x x         Giảng viên 
95 Nguyễn Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
96 Lê Thị Phương       x   x       Bmôn Kinh tế  Trưởng BM 
97 Dương Quỳnh Liên       x   x         Giảng viên 
98 Nguyễn Thị Tâm       x   x         Giảng viên 
99 Lương Sĩ Ước       x   x         Giảng viên 
100 Nguyễn Thế Kiên       x   x         Giảng viên 
101 Cao Thị Minh Phương       x   x         Giảng viên 
102 Phạm Thị Hoa         x x         Giảng viên 
103 Phạm Thị Minh Hoa         x     x     Giảng viên 
104 Nguyễn Đình Chiến         x     x     Giảng viên 
105 Nguyễn Thị Anh Hoa       x   x       Bộ môn Kế toán Trưởng BM
106 Nguyễn Thị Vân Chi       x   x         Giảng viên 
107 Dương Thu Phương       x   x         Giảng viên 
108 Trương Thu Hương       x   x         Giảng viên 
109 Nguyễn Thị Quỳnh Hương       x   x         Giảng viên 
110 Trần Thị Ngọc Anh       x   x         Giảng viên 
111 Ma Thị Hằng         x x         Giảng viên 
112 Vũ Bạch Điệp       x   x         Giảng viên 
113 Ngô Thị Hồng Hạnh       x       x     Giảng viên 
114 Đỗ Văn Chúc         x     x     Giảng viên 
115 Phạm Thị Minh Hà         x     x     Giảng viên 
116 Hoàng Thị Hồng Thúy       x   x         Giáo viên 
117 Ngô Thị Thùy Dung          x     x     Giảng viên 
118 Vũ Đình Trụ       x       x     Giảng viên 
119 Trần Thị Tuyết Nhung       x   x       Bộ môn QTKD Trưởng BM
120 Lê Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
121 Hồ Thị Thanh Phương       x   x         Giảng viên 
122 Trần Anh Sơn       x   x         Giảng viên 
123 Hồ Thị Đàn         x x         Giảng viên 
124 Nguyễn Thị Hương         x x         Giảng viên 
125 Lê Linh Nga         x     x     Giảng viên 
126 Võ Thị Ngọc       x   x       Khoa KTCN Trưởng khoa
127 Phan Thanh Chương       x   x         P.Trưởng khoa
128 Nguyễn Mạnh Hà       x   x         P.Trưởng khoa
129 Trần Thị Huyền                 x   Cán sự 
130 Kiều Thị Lan Phương                 x   Cán sự 
131 Hoàng Trọng Thân       x   x       BM Điện-Điện tử Trưởng Bộ môn 
132 Trần Thị Tuyết Lan       x   x         Giảng viên 
133 Vũ Thị Ánh Ngọc       x   x         Giảng viên 
134 Vũ Mạnh Thủy       x   x         Giảng viên 
135 Lê Thị Minh Nguyệt       x   x         Giảng viên 
136 Nguyễn Thị Thắm       x   x         Giảng viên 
137 Đỗ Thị Hương       x   x         Giảng viên 
138 Hà Thị Hằng       x   x       Bộ môn CNTT P. Bộ môn 
139 Lê Thị Minh Tân       x   x         Giảng viên 
140 Phạm Thị Thu Huyền       x   x         Giảng viên 
141 Nguyễn Trường Sinh       x   x         Giảng viên 
142 La Ngọc Tùng       x   x         Giảng viên 
143 Vũ Đình Thanh       x   x         Giảng viên 
144 Nguyễn Thị Hạnh       x   x         Giảng viên 
145 Đỗ Thái Hòa       x   x         Giáo viên 
146 Trương Đức Cường       x       x     Giáo viên 
147 Phạm Quang Huy         x     x     Giảng viên 
148 Lê Duy Hội       x   x       Bộ môn Cơ khí Trưởng Bộ môn 
149 Nguyễn Hữu Phấn       x   x         Giảng viên 
150 Nguyễn Đức Chính       x   x         Giảng viên 
151 Trần Thị Thu Hằng         x x         Giảng viên 
152 Đỗ Đức Trung       x   x         Giảng viên 
153 Nguyễn Xuân Vinh       x   x         Giảng viên 
154 Nguyễn Hoàng Giang       x   x         Giảng viên 
155 Lã Đỗ Khánh Linh       x   x         Giảng viên 
156 Đặng Vũ Khánh       x   x         Giảng viên 
157 Đỗ Thị Thủy         x x         Giảng viên 
158 Nguyễn Duy Truyền         x     x     Giảng viên 
159 Phan Bá Kiên         x     x     Giảng viên 
160 Trần Việt Thắng         x     x     Giảng viên 
161 Đặng Tuấn Anh          x     x     Giảng viên 
162 Vũ Văn Hưng         x x         Giáo viên 
163 Nguyễn Văn Tám       x       x     Giáo viên 
164 Nguyễn Văn Đông         x x         Giáo viên 
165 Bùi Viết Thành         x x         Giáo viên 
166 Hoàng Thế Chung         x     x     Giảng viên 
167 Nguyễn Duy Lam     x     x       KHOA KTNL Trưởng khoa
168 Phạm Văn Hải       x   x         P.Trưởng khoa
169 Ma Thị Thúy Vân       x   x         P.Trưởng khoa
170 Trần Phương Thủy       x         x   Cán sự 
171 Ninh Văn Quý       x   x       Bộ môn QLĐĐ P. Bộ môn 
172 Nguyễn Thu Thùy     x     x         Giảng viên 
173 Nguyễn Thùy Linh       x   x         Giảng viên 
174 Trần Thị Thu Hiền       x   x         Giảng viên 
175 Nguyễn Thị Phương Thảo       x   x         Giảng viên 
176 Hoàng Anh Dũng         x x         Giảng viên 
177 Quyền Thị Dung       x   x         Giảng viên 
178 Nguyễn Thị Minh Huệ       x   x         Giảng viên 
179 Nguyễn Tiến Đông         x     x     Giảng viên 
180 Hoàng Thị Thanh Hiền       x       x     Giảng viên 
181 Nguyễn Thị Thủy          x     x     Giảng viên 
182 La Thị Cẩm Vân        x       x     Giảng viên 
183 Đào Đoàn Mạnh       x       x     Giảng viên 
184 Đào Thị Thu Hương       x   x       Bộ môn trồng trọt Trưởng BM
185 Lê Thị Thu       x   x         Giảng viên 
186 Nguyễn Thị Thu Hà       x   x         Giảng viên 
187 Âu Thị Hiền       x       x     Giảng viên 
188 Nguyễn Thị Xuyến       x   x         Giảng viên 
189 Đỗ Thị Vân Giang       x   x        BM chăn nuôi thú y Trưởng BM
190 Đỗ Thị Hà       x   x         Giảng viên 
191 Nguyễn Vũ Quang       x   x         Giảng viên 
192 Vũ Minh Đức       x   x         Giảng viên 
193 Nguyễn Thị Bích Ngà       x   x         Giảng viên 
194 Vũ Thị Ánh Huyền       x   x         Giảng viên 
195 Đặng Văn Nghiệp       x   x         Giảng viên 
196 Đinh Ngọc Bách       x   x         Giảng viên 
197 Trương Thị Tính       x   x         Giảng viên 
198 Trần Thị Phương         x     x     Giảng viên 
199 Ngô Mạnh Tiến       x   x         Trưởng khoa 
200 Dương Văn Oanh         x x         P.Trưởng khoa 
201 Nguyễn Thành Đồng         x x         P.Trưởng khoa 
202 Nguyễn Thị Chinh                 x   Cán sự 
203 Phạm Đức Hùng       x   x         Giáo viên 
204 Vũ Xuân Sơn         x x         Giáo viên 
205 Phạm Việt Hùng         x     x     Giáo viên 
206 Vương Thị Như Yến         x     x     Giáo viên 
207 Trần Văn Quang       x   x         Giáo viên 
208 Nguyễn Thị Sao         x x         Giáo viên 
209 Nguyễn Thị Hoài         x x         Giáo viên 
210 Trần Anh Trang         x x         Giáo viên 
211 Nguyễn Tiến Trung       x   x         Giảng viên 
212 Đàm Anh Tuệ       x   x         Giảng viên 
213 Trần Trung Dũng       x   x         Giáo viên 
214 Dương Mạnh Hòa       x   x         Giảng viên 
215 Phạm Đình Tiệp       x   x         Giáo viên 
216 Nguyễn Xuân Thế         x     x     Giáo viên 
217 Trần Quang Thuận         x     x     Giáo viên 
218 Vũ Nguyên Hải         x     x     Giáo viên 
219 Lại Huy Tài       x   x       Bộ môn ĐL - SCTB Trưởng BM
220 Nguyễn Hùng         x x         Phó BM
221 Hồ Xuân Hiệp         x     x     Giáo viên 
222 Lê Văn Quang         x     x     Giáo viên 
223 Nguyễn Văn Sơn         x x         Giáo viên 
224 Lê Đức Chính       x   x         Giáo viên 
225 Vũ Đình Việt       x   x         Giáo viên 
226 Trần Phạm Kim Ngân         x     x     Giáo viên 
227 Nông Văn Hiện         x x         Giáo viên 
228 Trần Xuân Thịnh         x x         Giáo viên 
229 Vũ Nguyên Học         x x       BM Rèn-Gò-Hàn Trưởng BM
230 Hoàng Anh         x x         Giáo viên 
231 Trần Quang Hanh         x x         Giáo viên 
232 Nguyễn Xuân Tiến       x   x         Giáo viên 
233 Hoàng Văn Huynh       x   x         Giáo viên 
234 Đồng Quang Tân         x x         Giáo viên 
235 Dương Thị Thu Yến         x x       BM Lý thuyết cơ sở Trưởng BM
236 Nguyễn Văn Hạnh         x x         Giáo viên 
237 Nguyễn Thị Lệ Hằng         x x         Giáo viên 
238 Nguyễn Hải Vân         x x         Giảng viên 
239 Hoàng Thế Hải         x         Giáo viên 
240 Phùng Thị Hải Yến       x   x       KHOA KHCB Trưởng khoa 
241 Nguyễn Thị Loan       x   x         P. Trưởng khoa 
242 Vũ Lệ Thủy         x       x   Nhân viên 
243 Hoàng Văn Ngọc       x   x         Giảng viên 
244 Võ Việt Cường       x   x         P.Bộ môn 
245 Trần Thị Hương       x   x         Giảng viên 
246 Nguyễn Thị Lập       x   x         Giảng viên 
247 Trần Thị Thảo       x   x         Giảng viên 
248 Trần Thị Huệ       x   x         Giảng viên 
249 Bùi Thị Hương         x x         Giảng viên 
250 Hoàng Thị Lý       x   x         Giảng viên 
251 Nguyễn Thị Hường         x x       BM.Lý luận chính trị & GDTC Giảng viên 
252 Hà Thị Thu Hằng       x   x         P. Bộ môn 
253 Hữu Thị Hồng Hoa       x   x         Giảng viên 
254 Nguyễn Quốc Khánh         x x         Giảng viên 
255 Lê Thị Ánh       x   x         Giảng viên 
256 Thân Văn Khởi         x x         Giảng viên 
257 Phạm Thị Hồng       x   x         Giảng viên 
258 Ngô Quang Hùng         x x         Giảng viên 
259 Nguyễn Thị Lê Thảo       x   x         Giảng viên 
260 Nguyễn Thị Thu Trang       x       x     Giảng viên 
261 Hoàng Thành         x     x     Giảng viên 
262 Trần Hồng Hải         x     x     Giảng viên 
263 Ngô Hữu Thảo         x     x     Giảng viên 
  Tổng    2 7 133 93 161 26 36 40    


Các bài liên quan