Cán bộ

Ngày 14-12-2020

Ảnh Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ lần thứ IV

   

   

   Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy đọc Diễn văn khai mạc và Báo cáo chính trị Đại hội

   Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ  trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

   Đ/c Nguyễn Duy Lam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trình bày báo cao dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội

  

   Đồng chí Trần Viết Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí và tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại Hội

Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư Đảng ủy tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa III

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên phòng Đào tạo QLKH&HTQT

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên phòng Tổng hợp

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên phòng Kế hoạch tài chính

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh  với các đảng viên phòng Công tác HSSV

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên phòng Thanh tra - Khảo thí&ĐBCLGD

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Trung tâm TS TV&HTHSSV

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Trung tâm THTN

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Khoa Kinh tế&QTKD

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Khoa Cơ khí

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Khoa Cơ bản

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Khoa Kỹ thuật Nông lâm

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Khoa CNTT

Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh với các đảng viên Khoa Điện

 

Các bài liên quan