Cán bộ

Ngày 25-06-2020

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Điện. Năm học 2019-2020

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Võ Thị Ngọc

 

 1971

Tải về

2

Trần Thị Tuyết Lan

 

 1979

Tải về

3

Vũ Thị Ánh Ngọc

 

 1979

Tải về

4

Vũ Mạnh Thủy

1981

 

Tải về

5

Lê Thị Minh Nguyệt

 

 1979

Tải về

6

Nguyễn Thị Thắm

 

 1982

Tải về

7

Nguyễn Mạnh Hà

1974

 

Tải về

8

Đỗ Thị Hương

 

 1981

Tải về

9

Nguyễn Hải Vân

 

 1981

Tải về

10

Nguyễn Thị Sao

 

 1968

Tải về

11

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

 1974

Tải về

12

Trần Anh Trang

1978

 

Tải về

13

Trần Trung Dũng

1981

 

Tải về

14

Phạm Đình Tiệp

1981

 

Tải về

15

Nguyễn Xuân Thế

1980

 

Tải về

16

Trần Quang Thuận

1970

 

Tải về

17

Vũ Nguyên Hải

4988

 

Tải về

18

Hoàng Thế Hải

1978

 

Tải về

 

Các bài liên quan