Cán bộ

Ngày 25-06-2020

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Cơ khí. Năm học 2019 - 2020

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Phan Thanh Chương

1970

 

Tải về

2

Phạm Đức Hùng

1976

 

Tải về

3

Vương Thị Như Yến

 

1979

Tải về

4

Nguyễn Đức Chính

1976

 

Tải về

5

Trần Thị Thu Hằng

 

1981

Tải về

6

Nguyễn Xuân Vinh

1980

 

Tải về

7

Nguyễn Hoàng Giang

1983

 

Tải về

8

Lã Đỗ Khánh Linh

1982

 

Tải về

9

Nguyễn Văn Hạnh

1968

 

Tải về

10

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

1980

Tải về

11

Nguyễn Thành Đồng

1974

 

Tải về

12

Hồ Xuân Hiệp

1971

 

Tải về

13

Lê Văn Quang

1977

 

Tải về

14

Trần Phạm Kim Ngân

 

1989

Tải về

15 Nguyễn Mạnh Cường 1980   Tải về
16 Mai Thanh Tùng 1979   Tải về
17 Nguyễn Mạnh Cường 1975   Tải về
18 Lương Anh Dân 1977   Tải về
19 Trần Minh Trường 1973   Tải về
20 Trần Đình Thành 1966   Tải về
21 Dương Anh Đức 1971   Tải về
22 Nông Văn Ét 1962   Tải về
23 Phạm Việt Hùng 1978   Tải về
24 Trần Quang Hanh 1974   Tải về
25 Nguyễn Xuân Tiến 1978   Tải về
26 Hoàng Văn Huynh 1979   Tải về
27 Nguyễn Văn Đông 1981   Tải về
28 Đồng Quang Tân 1980   Tải về
29 Bùi Viêt Thành 1978   Tải về
30 Trần Việt Thắng 1986   Tải về
                   

Các bài liên quan