Tin tức & Sự kiện

Ngày 06-11-2017

Tổ chức thành công Đại Hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện kế hoạch số 01/KHĐU ngày 10/10/2017. Từ ngày 24 đến 31 tháng 10 năm 2017 các Chi bộ: Khoa Kinh tế &QTKD; Khoa Khoa học Cơ bản; Khoa Kỹ thuật Nông lâm; Phòng Công tác HSSV; Phòng Đào tạo QLKH&HTQT; Phòng Tổng Hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí & ĐBCLGD; Trung tâm CNTT – Thư viện; Trung tâm TV&HTHSSV trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, sát đúng với tình hình để Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.


Đại hội chi bộ phòng Khảo thí &ĐB CLGD

Các chi bộ tổ chức Đại hội đều có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao công tác sinh hoạt Đảng, tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo của nhà trường phải gắn với nhu cầu phát triển của xã hội.

Trong Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra các Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020:

- Chi bộ Khoa Kinh tế & QTKD: Đ/cTrần Lê Duy - Bí thư; đ/c Lê Thị Phương - Phó bí thư; đ/c Hồ Thị Thanh Phương - Ủy viên

- Chi bộ Khoa Kỹ thuật Nông Lâm: Đ/c Phạm Văn Hải Bí thư; đ/c Ma Thúy Vân -  Phó bí thư; đ/c Đỗ Thị Vân Giang - Ủy viên

- Chi bộ khoa Khoa học cơ bản: Đ/c Nguyễn Thị Loan – Bí thư; đ/c Hữu Thị Hồng Hoa – Phó bí thư

- Chi bộ Phòng CT – HSSV : Đ/c Trần Minh Trường - Bí thư; đ/c Đặng Thị Tuyết Mai - Phó bí thư; đ/c Phạm Hữu Huân - Ủy viên

- Chi bộ Phòng Đào tạo QLKH &HTQT: Đ/c Nguyễn Văn Bình - Bí thư; đ/c Trần Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư

- Chi bộ Phòng Tổng Hợp: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư; đ/c Phạm Đăng Tấn - Phó bí thư; đ/c Mai Thanh Tùng - Ủy viên

- Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài  chính: Đ/cTrương Thị Việt Phương - Bí thư

- Chi bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế: Đ/c Trần Đình Thành - Bí thư

- Chi bộ phòng Khảo thí &ĐB CLGD: Đ/c Nông Văn Ét - Bí thư

- Chi bộ Trung tâm CNTT - TV: Đ/c Phạm Ngọc Quý - Bí thư

- Chi bộ TT Tư vấn & HTHSSV: Đ/c Phùng Thị Hải Yến - Bí thư

Còn 02 chi bộ là Khoa Kỹ thuật Công nghiệp và Khoa đào tạo nghề sẽ Đại hội khi tái lập hai Khoa mới.

Một số hình ảnh của Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020: 

Đại hội chi bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế

Đại hội  chi bộ Trung tâm CNTT - Thư viện


 Đại hội chi bộ Phòng  Kế hoạch - Tài chính

Đại hội chi bộ khoa Khoa học Cơ bản

 

 Đại hội chi bộ Phòng CT – HSSV

Đại hội chi bộ TT Tư vấn & HTHSSV

Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế & QTKD

Đại hội chi bộ Phòng Tổng Hợp

 

 

Tin bài: TTCNTT - TV

 Các bài liên quan