Cán bộ

Ngày 15-04-2016

Biểu 8: Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2015 - 2016

              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 8
(Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
của Đại học Thái Nguyên
THÔNG BÁO
Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)

Năm học 2015-2016


STT Họ tên Học hàm, Học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TSKH, TS ThS ĐH GV Còn lại (*) GV Còn lại (*)
1 Nguyễn Đình Mãn   x       x       Phòng ĐTKH&QHQT Hiệu trưởng 
2 Ngô Xuân Hoàng     x     x         P. Hiệu trưởng 
3 Nguyễn Văn Bình   x       x         Trưởng phòng
4 Dương Anh Đức           x         Giáo viên 
5 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         Giáo viên 
6 Trương Thúy Hồng       x   x         Giảng viên 
7 Lương Thị Mai             x       Nhân viên 
8 Phạm Thị Liên             x       Nhân viên 
9 Dương Quang Sản             x       Nhân viên 
10 Lương Anh Dân       x   x         Giảng viên 
11 Nguyễn Thị Chinh                 x   Cán sự 
12 Kiều Thị Thanh Huyền       x         x   Cán sự 
13 Lê Thị Thu Trang         x       x   Cán sự 
14 Hoàng Thị Thúy Dương                 x   Cán sự
15 Ngô Cường     x     x       Phòng Tổng hợp  P. Hiệu trưởng 
16 Ma Đình Bộ         x x         Trưởng phòng
17 Phạm Văn Tấn       x   x         P.Trưởng phòng 
18 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         P.Trưởng phòng 
19 Trương Thị Việt Phương       x   x         P.Trưởng phòng 
20 Trần Bá Trí             x       Lái xe
21 Trần Ngọc Hùng             x       Cán sự
22 Bùi Thị Hạnh             x       Thủ quỹ
23 Phạm Thị Hiêm       x     x       Kế toán viên  
24 Bùi Thu Hòa       x     x       Kế toán viên  
25 Nguyễn Thị Thu Trang       x     x       Kế toán viên  
26 Phạm Thị Nga       x     x       Kế toán viên  
27 Mai Thanh Tùng       x   x         Giáo viên 
28 Nguyễn Thị Nga             x       Y sĩ
29 Bùi Đức Thi                 x   Cán sự
30 Hoàng Thị Bích Huệ         x       x   Cán sự
31 Vũ Thị Kim Yến                 x   Cán sự
32 Khuông Thị Kim Khuyên         x       x   Cán sự
33 Nguyễn Văn Sơn         x x         Lái xe
34 Vũ Mộng Linh         x       x   Cán sự
35 Nguyễn Phương Ly       x     x       Cán sự
36 Đỗ Thị Hương                 x   Y tá
37 Nguyễn Thị Thùy Chi       x         x   Cán sự 
38 Ma Mạnh Thắng         x       x   Cán sự 
39 Nguyễn Duy Lam     x     x       Phòng CT - HSSV P.Hiệu trưởng 
40 Trần Minh Trường       x   x         Trưởng phòng 
41 Nguyễn Thị Tâm         x   x       P.Trưởng phòng 
42 Phạm Hữu Huân         x   x       Bảo vệ
43 Nguyễn Tiến Thịnh             x       Bảo vệ
44 Dương Ngọc Đương             x       Bảo vệ
45 Đặng Thị Mai       x         x   Cán sự 
46 Trần Thị Hiền         x   x       Cán sự
47 Nguyễn Lệ Thanh         x       x   Cán sự 
48 Vũ Minh Nguyệt                 x   Cán sự 
49 Vũ Thị Thơm                 x   Cán sự 
50 Nguyễn Thị Lan Phương         x       x   Cán sự 
51 Lê Thị Trang                 x   Y tá
52 Nông Văn Huy                 x   Lái xe
53 Lại Thị Trang         x       x   Cán sự 
54 Vũ Thị Ngọc Bích         x       x   Cán sự
55 Trần Thị Chinh             x       Cán sự
56 Nguyễn Thị Hoài Thu                 x   Bảo vệ
57 Kiều Thị Lan Phương                 x   Cán sự 
58 Trần Tuấn Anh         x       x   Cán sự 
59 Nguyễn Hải Yến         x       x   Cán sự 
60 Trần Đình Thành         x x       Phòng TT-PC Trưởng phòng 
61 Vũ Thị Bích Hạnh         x x         Giáo viên
62 Phùng Thị Thu Hằng         x   x       Chuyên viên 
63 Trần Quang Hanh       x   x         Giáo viên 
64 Nông Văn Ét       x   x       Phòng KT&ĐBCL Trưởng phòng 
65 Nguyễn Thị Ngọc Thúy       x   x         Giảng viên 
66 Đoàn Thị Phương       x   x         Giảng viên 
67 Đỗ Minh Khoa         x       x   Cán sự 
68 Trần Anh Sơn       x   x         Giảng viên 
69 Phạm Ngọc Quý       x   x       Trung tâm CNTT-TV GĐ Trung tâm
70 Trần Xuân Tứ       x     x       PGĐ Trung tâm
71 Nguyễn Thị Hoa         x   x       Chuyên viên 
72 Nguyễn Mạnh Hải         x       x   Cán sự 
73 Trần Thanh Hồng         x       x   Cán sự 
74 Đặng Thị Duyên                 x   Cán sự 
75 Dương Thị Huệ         x       x   Cán sự 
76 Chu Đức Dũng         x       x   Cán sự 
77 Nguyễn Hữu Phấn       x   x       Trung tâm TS, TV&HT HSSV GĐ Trung tâm
78 Lê Duy Hội       x   x         PGĐ Trung tâm
79 Phạm Việt Hùng       x       x     Cán sự 
80 Dương Minh Toán       x         x   Cán sự 
81 Nông Thị Hiền         x       x   Cán sự 
82 Vũ Thị Hồng Nhung       x         x   Cán sự 
83 Âu Thị Hiền       x       x     Giảng viên 
84 Nguyễn Thị Hường         x       x   Cán sự 
85 Trần Lê Duy       x   x       Khoa KT&QTKD Trưởng khoa
86 Ứng Trọng Khánh       x   x         Giảng viên 
87 Lê Thị Phương       x   x         P.Trưởng khoa
88 Ninh Hồng Phấn       x   x       BM TCNH Trưởng BM
89 Đào Thị Bình       x   x         Giảng viên 
90 Hà Thị Anh       x   x         Giảng viên 
91 Vũ Đức Tâm       x   x         Giảng viên 
92 Nguyễn Phương Thảo         x x         Giảng viên 
93 Nguyễn Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
94 Dương Quỳnh Liên       x   x       Bmôn Kinh tế  Giảng viên 
95 Nguyễn Thị Tâm       x   x         Giảng viên 
96 Nguyễn Thế Kiên       x   x         Giảng viên 
97 Cao Thị Minh Phương       x   x         Giảng viên 
98 Phạm Thị Hoa         x x         Giảng viên 
99 Phạm Thị Minh Hoa         x     x     Giảng viên 
100 Nguyễn Đình Chiến         x     x     Giảng viên 
101 Nguyễn Thị Anh Hoa       x   x       Bộ môn Kế toán Trưởng BM
102 Nguyễn Thị Vân Chi       x   x         Giảng viên 
103 Dương Thu Phương       x   x         Giảng viên 
104 Trương Thu Hương       x   x         Giảng viên 
105 Nguyễn Thị Quỳnh Hương       x   x         Giảng viên 
106 Trần Thị Ngọc Anh       x   x         Giảng viên 
107 Ma Thị Hằng       x   x         Giảng viên 
108 Vũ Bạch Điệp       x   x         Giảng viên 
109 Ngô Thị Hồng Hạnh       x       x     Giảng viên 
110 Đỗ Văn Chúc       x       x     Giảng viên 
111 Phạm Thị Minh Hà       x       x     Giảng viên 
112 Hoàng Thị Hồng Thúy       x   x         Giáo viên 
113 Ngô Thị Thùy Dung          x     x     Giảng viên 
114 Vũ Đình Trụ       x       x     Giảng viên 
115 Trần Thị Tuyết Nhung       x   x       Bộ môn QTKD Trưởng BM
116 Lê Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
117 Hồ Thị Thanh Phương       x   x         Giảng viên 
118 Hồ Thị Đàn       x   x         Giảng viên 
119 Nguyễn Thị Hương       x   x         Giảng viên 
120 Võ Thị Ngọc       x   x       Khoa KTCN Trưởng khoa
121 Phan Thanh Chương       x   x         P.Trưởng khoa
122 Nguyễn Mạnh Hà       x   x         P.Trưởng khoa
123 Trần Thị Huyền                 x   Cán sự 
124 Trần Thị Tuyết Lan       x   x       BM Điện-Điện tử Giảng viên 
125 Vũ Thị Ánh Ngọc       x   x         Giảng viên 
126 Vũ Mạnh Thủy       x   x         P. B môn 
127 Lê Thị Minh Nguyệt       x   x         Giảng viên 
128 Nguyễn Thị Thắm       x   x         Giảng viên 
129 Đỗ Thị Hương       x   x         Giảng viên 
130 Lê Thị Minh Tân       x   x         Giảng viên 
131 Đỗ Cao Chinh       x   x         Giáo viên 
132 Phạm Thị Thu Huyền       x   x         Giảng viên 
133 Nguyễn Trường Sinh       x   x         Giảng viên 
134 La Ngọc Tùng       x   x         Giảng viên 
135 Vũ Đình Thanh       x   x         Giảng viên 
136 Nguyễn Thị Hạnh       x   x         Giảng viên 
137 Đỗ Thái Hòa       x   x         Giáo viên 
138 Trương Đức Cường       x   x         Giáo viên 
139 Phạm Quang Huy       x   x   x     Giảng viên 
140 Nguyễn Đức Chính       x   x         Giảng viên 
141 Trần Thị Thu Hằng         x x         Giảng viên 
142 Đỗ Đức Trung       x   x         P. Bộ môn 
143 Nguyễn Xuân Vinh       x   x         Giảng viên 
144 Nguyễn Hoàng Giang       x   x         Giảng viên 
145 Lã Đỗ Khánh Linh       x   x         Giảng viên 
146 Đặng Vũ Khánh       x   x         Giảng viên 
147 Đỗ Thị Thủy         x x         Giảng viên 
148 Nguyễn Duy Truyền         x     x     Giảng viên 
149 Phan Bá Kiên         x     x     Giảng viên 
150 Trần Việt Thắng       x       x     Giảng viên 
151 Đặng Tuấn Anh          x     x     Giảng viên 
152 Vũ Văn Hưng         x x         Giáo viên 
153 Nguyễn Văn Tám       x       x     Giáo viên 
154 Nguyễn Văn Đông         x x         Giáo viên 
155 Bùi Viết Thành         x x         Giáo viên 
156 Hoàng Thế Chung         x     x     Giảng viên 
157 Phạm Văn Hải       x   x       KHOA KTNL Trưởng khoa
158 Ma Thị Thúy Vân       x   x         P.Trưởng khoa
159 Nguyễn Thu Thùy     x     x         P.Trưởng khoa
160 Trần Phương Thủy       x         x   Cán sự 
161 Ninh Văn Quý       x   x       Bộ môn QLĐĐ P. Bộ môn 
162 Nguyễn Thùy Linh       x   x         Giảng viên 
163 Trần Thị Thu Hiền       x   x         Tr BM
164 Nguyễn Thị Phương Thảo       x   x         Giảng viên 
165 Hoàng Anh Dũng       x   x         Giảng viên 
166 Quyền Thị Dung       x   x         Giảng viên 
167 Nguyễn Thị Minh Huệ       x   x         Giảng viên 
168 Nguyễn Tiến Đông       x       x     Giảng viên 
169 Hoàng Thị Thanh Hiền       x       x     Giảng viên 
170 Nguyễn Thị Thủy        x       x     Giảng viên 
171 Phạm Huyền Trang         x     x     Giảng viên 
172 La Thị Cẩm Vân        x   x         Giảng viên 
173 Đào Thị Thu Hương       x   x       Bộ môn trồng trọt Trưởng BM
174 Lê Thị Thu       x   x         Giảng viên 
175 Nguyễn Thị Thu Hà       x   x         Giảng viên 
176 Nguyễn Thị Xuyến       x   x         Giảng viên 
177 Đỗ Thị Vân Giang     x     x        BM chăn nuôi thú y Trưởng BM
178 Đỗ Thị Hà       x   x         Giảng viên 
179 Nguyễn Vũ Quang       x   x         Giảng viên 
180 Vũ Minh Đức       x   x         Giảng viên 
181 Nguyễn Thị Bích Ngà     x     x         Giảng viên 
182 Vũ Thị Ánh Huyền       x   x         Giảng viên 
183 Đặng Văn Nghiệp       x   x         Giảng viên 
184 Đinh Ngọc Bách       x   x         Giảng viên 
185 Trương Thị Tính       x   x         Giảng viên 
186 Trần Thị Phương         x     x     Giảng viên 
187 Ngô Mạnh Tiến       x   x         Trưởng khoa 
188 Dương Văn Oanh         x x         P.Trưởng khoa 
189 Nguyễn Thành Đồng       x   x         P.Trưởng khoa 
190 Phạm Đức Hùng       x   x         Giáo viên 
191 Vương Thị Như Yến         x     x     Giáo viên 
192 Trần Văn Quang       x   x         Giáo viên 
193 Nguyễn Thị Sao         x x         Giáo viên 
194 Nguyễn Thị Hoài         x x         Giáo viên 
195 Trần Anh Trang         x x         Giáo viên 
196 Nguyễn Tiến Trung       x   x         Giảng viên 
197 Trần Trung Dũng       x   x         Giáo viên 
198 Dương Mạnh Hòa       x   x         Giảng viên 
199 Phạm Đình Tiệp       x   x         Tr BM
200 Nguyễn Xuân Thế       x       x     Giáo viên 
201 Trần Quang Thuận       x       x     Giáo viên 
202 Vũ Nguyên Hải       x   x         Giáo viên 
203 Nguyễn Hùng         x x         Tr BM
204 Hồ Xuân Hiệp       x       x     Giáo viên 
205 Lê Văn Quang       x       x     Phó BM
206 Lê Đức Chính       x   x         Giáo viên 
207 Vũ Đình Việt       x   x         Giáo viên 
208 Trần Phạm Kim Ngân         x     x     Giáo viên 
209 Nông Văn Hiện         x x         Giáo viên 
210 Trần Xuân Thịnh         x x         Giáo viên 
211 Vũ Nguyên Học         x x       BM Rèn-Gò-Hàn Trưởng BM
212 Hoàng Anh         x x         Giáo viên 
213 Nguyễn Xuân Tiến       x   x         Giáo viên 
214 Hoàng Văn Huynh       x   x         Giáo viên 
215 Đồng Quang Tân         x x         Giáo viên 
216 Nguyễn Văn Hạnh         x x         Giáo viên 
217 Nguyễn Thị Lệ Hằng       x   x         Giáo viên 
218 Nguyễn Hải Vân         x x         Giảng viên 
219 Hoàng Thế Hải         x         Giáo viên 
220 Phùng Thị Hải Yến       x   x       KHOA KHCB Trưởng khoa 
221 Nguyễn Thị Loan       x   x         P. Trưởng khoa 
222 Vũ Lệ Thủy       x         x   Nhân viên 
223 Hoàng Văn Ngọc       x   x         Giảng viên 
224 Võ Việt Cường       x   x         P.Bộ môn 
225 Trần Thị Hương       x   x         Giảng viên 
226 Nguyễn Thị Lập       x   x         Giảng viên 
227 Trần Thị Huệ       x   x         Giảng viên 
228 Bùi Thị Hương       x   x         Giảng viên 
229 Hoàng Thị Lý       x   x         Giảng viên 
230 Trần Ngọc Anh        x       x     Giảng viên 
231 Nguyễn Thị Hường         x x       BM.Lý luận chính trị & GDTC Giảng viên 
232 Hà Thị Thu Hằng       x   x         Tr.Bộ môn 
233 Hữu Thị Hồng Hoa       x   x         Phó BM 
234 Nguyễn Quốc Khánh         x x         Giảng viên 
235 Lê Thị Ánh       x   x         Giảng viên 
236 Thân Văn Khởi       x   x         Giảng viên 
237 Phạm Thị Hồng       x   x         Giảng viên 
238 Ngô Quang Hùng         x x         Giảng viên 
239 Nguyễn Thị Lê Thảo       x   x         Giảng viên 
240 Nguyễn Thị Thu Trang       x       x     Giảng viên 
241 Trần Hồng Hải       x       x     Giảng viên 
242 Ngô Hữu Thảo       x       x     Giảng viên 
  Tổng    2 6 149 61 153 21 31 38    

Các bài liên quan