Hợp tác ĐT với Samsung

Ngày 27-10-2021

Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành

12/10/2018 | 10:16

Quyết định về việc cho phép sinh viên học song ngành

12/10/2018 | 09:56

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018 cho các lớp K12 CĐCN đào tạo tại SEVT

11/09/2018 | 13:52

Quyết định V/v cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên K12, K13 học tại Trường - Học kỳ II năm học 2017-2018 và K12, K13 SEVT - Học kỳ I năm học 2017-2018. Hệ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

07/09/2018 | 16:50

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 - 2018 cho các lớp K11 CĐCN đào tạo tại SEVT

27/08/2018 | 10:57

Quyết định về việc bổ sung sinh viên vào lớp K13 Cao đẳng chuyên nghiệp khóa học 2017-2020

26/01/2018 | 16:12

Thông báo về việc chuyển ngành đào tạo và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên K13 tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

27/12/2017 | 10:23

SamSung - Mẫu nhập thông tin sinh viên

22/05/2017 | 07:50

Tập đoàn Samsung - Các hoạt động hợp tác giữa SEVT với trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Đại Học Thái Nguyên

04/04/2016 | 15:11

Hướng dẫn làm một số thủ tục học vụ và quản lý HSSV đối với sinh viên các lớp tại công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

01/12/2015 | 10:21

Trang 14/15 <12...56789101112131415>