Cán bộ

Ngày 05-05-2014

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2013 - 2014

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I Diện tích đất đai  ha 7,08
II Diện tích sàn xây dựng     
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 32
  Tổng diện tích m2 4189
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng  phòng 7
  Tổng diện tích m2 567
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư viện m2 460
5 Phòng thí nghiệm    
  Số phòng   phòng 4
  Tổng diện tích m2 380
6 Xưởng thực tập, thực hành     
  Số phòng   phòng 22
  Tổng diện tích m2 4757
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng  250
  Tổng diện tích m2 11330
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 821,0
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2  
  Diện tích nhà văn hóa        m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 612,0
  Diện tích bể bơi  m2  
  Diện tích sân vận động  m2 5000,0

Các bài liên quan