Tuyển sinh

Ngày 21-05-2021

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Nông lâm nghiệp ra mắt sản phẩm Dưa chuột baby

Trung tâm Nông lâm nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật chính thức được thu hoạch Dưa baby giống Maya sau khi trồng 35 ngày. Sản phẩm an toàn, sử dụng phân vô cơ có kiểm soát theo chuẩn quy trình kỹ thuật.

Một số hình ảnh tại vườn dưa Trung tâm Nông lâm nghiệp: 

TS.Ngô Xuân Hoàng - Hiệu trưởng cùng đoàn công tác Vụ Kỹ năng nghề thăm quan mô hình trồng sản phẩm nông nghiệp sạch tại trường

Các bài liên quan