Tuyển sinh

Ngày 11-08-2020

Một vài hình ảnh hoạt động tại Trung tâm Thực hành, Thực tập và Tư vấn kĩ thuật Nông lâm nghiệp

 Học sinh thăm quan, trải nghiệm mô hình                                             Ban GH và đối tác thăm TT 

Các bài liên quan