Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 của ThS. Trần Quang Thuận

Ngày 19 tháng 5 năm 2021,trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Thiết kế chế tạo mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha” do ThS. Trần Quang Thuận – GV khoa Điện làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Võ Thị Ngọc cùng tham gia.

   Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được thành lập theo Quyết định số 357/QĐ-CĐKTKT-ĐT. Chủ tịch Hội đồng - TS. Ngô Xuân Hoàng – Hiệu trưởng, Ủy viên gồm: 02 cán bộ giảng viên phòng Đào tạo QLKH&HTQT và 04 cán bộ giảng viên khoa Điện.


   ThS. Trần Quang Thuận chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

   Trong buổi nghiệm thu đề tài NCKH, ThS. Trần Quang Thuận chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả nghiên cứu sau một quá trình làm việc nghiêm túc và tâm huyết. Với mục tiêu nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, nhóm tác giả đã thiết kế và chế tạo hoàn chỉnh được mô hình dàn trải bộ dây quấn stato động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha có Z1 = 24; 2p=4  kiểu đồng khuôn phân tán 1 lớp. Về cơ bản mô hình có thể áp dụng để giảng dạy thực hành các modull Máy điện 1, Máy điện 2, Máy điện 3 và Quấn dây máy điện nâng cao cho các hệ Cao đẳng, Trung cấp tại khoa Điện của nhà trường.


 ThS. Võ Thị Ngọc - tham gia đề tài báo cáo trước Hội đồng

    Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại tốt. Với đề tài được nghiệm thu, tập thể giảng viên Khoa Điện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần trong thành công chung về công tác NCKH của Nhà trường./.

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan