Pháp chế - Thi đua

Ngày 18-06-2024

Thông báo số 535 về việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023-2024

29/05/2024 | 10:47

Thông báo số 481 về việc nộp Hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở, Hồ sơ đề nghị công nhận, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp Bộ, cấp Toàn quốc của sáng kiến năm học 2022- 2023

02/06/2023 | 08:57

Thông báo số 469 về việc tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023

01/06/2023 | 14:28

Thông báo số 369 về việc xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục năm 2023"

28/04/2023 | 15:02

Thông báo về việc nộp Hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2021-2022

14/06/2022 | 16:53

Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021

21/10/2021 | 10:52

Quyết định về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì - TS. Nguyễn Duy Lam

18/06/2021 | 17:09

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

16/11/2020 | 19:55

Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019-2020

16/11/2020 | 19:52

Quyết định về việc thành lập ban Phòng, chống tham nhũng

13/03/2020 | 08:44

Trang 1/2 <12>