Cán bộ

Ngày 11-12-2014

Biểu 8: Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị) năm học 2014 - 2015

             ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 8
(Kèm theo công văn số 1784 /ĐHTN ngày 13 tháng 11 năm 2014
của Đại học Thái Nguyên
THÔNG BÁO
Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị)
Năm học 2014-2015

 

 

STT Họ tên                           Học hàm, Học vị Biên chế Hợp đồng Đơn vị Chức danh
GS P.GS TSKH, TS ThS ĐH GV Còn lại (*) GV Còn lại (*)
1 Nguyễn Đình Mãn   x       x       Phòng ĐTKH&QHQT Hiệu trưởng 
2 Ngô Xuân Hoàng     x     x         P. Hiệu trưởng 
3 Nguyễn Văn Bình   x       x         Trưởng phòng
4 Võ Quốc Việt     x     x         P.Trưởng phòng 
5 Dương Anh Đức           x         Giáo viên 
6 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         Giáo viên 
7 Trương Thúy Hồng       x   x         Giảng viên 
8 Lương Thị Mai             x       Nhân viên 
9 Phạm Thị Liên             x       Nhân viên 
10 Dương Quang Sản             x       Nhân viên 
11 Lương Anh Dân       x   x         Giảng viên 
12 Đỗ Cao Chinh         x     x     Giáo viên 
13 Kiều Thị Thanh Huyền       x         x   Cán sự 
14 Đoàn Thị Thanh Tú       x     x       Chuyên viên 
15 Lê Thị Thu Trang         x       x   Cán sự 
16 Hoàng Thị Thúy Dương                 x   Cán sự
17 Vũ Thị Ngọc Bích         x       x   Cán sự
18 Ngô Cường     x     x       Phòng Tổng hợp  P. Hiệu trưởng 
19 Ma Đình Bộ         x x         Trưởng phòng
20 Phạm Văn Tấn       x   x         P.Trưởng phòng 
21 Nguyễn Mạnh Cường       x   x         P.Trưởng phòng 
22 Trương Thị Việt Phương       x   x         P.Trưởng phòng 
23 Trần Bá Trí             x       Lái xe
24 Trần Ngọc Hùng             x       Cán sự
25 Bùi Thị Hạnh             x       Thủ quỹ
26 Phạm Thị Hiêm         x   x       Kế toán viên  
27 Bùi Thu Hòa       x     x       Kế toán viên  
28 Nguyễn Thị Thu Trang       x     x       Kế toán viên  
29 Phạm Thị Nga       x     x       Kế toán viên  
30 Mai Thanh Tùng       x   x         Giáo viên 
31 Nguyễn Thị Nga             x       Y sĩ
32 Nguyễn Thị Nguyên             x       Cán sự
33 Trần Thị Chinh             x       Cán sự
34 Bùi Đức Thi                 x   Cán sự
35 Nông Văn Huy                 x   Lái xe
36 Hoàng Thị Bích Huệ         x       x   Cán sự
37 Vũ Thị Kim Yến                 x   Cán sự
38 Khuông Thị Kim Khuyên         x       x   Cán sự
39 Vũ Mộng Linh         x       x   Cán sự
40 Trần Thị Hiền         x       x   Cán sự
41 Nguyễn Phương Ly       x         x   Cán sự
42 Lê Thị Trang                 x   Y tá
43 Đỗ Thị Hương                 x   Y tá
44 Nguyễn Thị Thùy Chi         x       x   Cán sự 
45 Ma Mạnh Thắng         x       x   Cán sự 
46 Trương Đại Đức     x     x       Phòng CT - HSSV P.Hiệu trưởng 
47 Vũ Văn Đam       x   x         P.Trưởng phòng 
48 Trần Minh Trường       x   x         P.Trưởng phòng 
49 Nguyễn Thị Tâm         x   x       P.Trưởng phòng 
50 Nguyễn Thị Thường             x       Cán sự 
51 Phạm Hữu Huân         x   x       Bảo vệ
52 Nguyễn Tiến Thịnh             x       Bảo vệ
53 Dương Ngọc Đương             x       Bảo vệ
54 Đặng Thị Mai       x         x   Cán sự 
55 Nguyễn Lệ Thanh         x       x   Cán sự 
56 Vũ Minh Nguyệt                 x   Cán sự 
57 Vũ Thị Thơm                 x   Cán sự 
58 Nguyễn Thị Lan Phương         x       x   Cán sự 
59 Nguyễn Thị Hoài Thu                 x   Bảo vệ
60 Trần Tuấn Anh         x       x   Cán sự 
61 Nguyễn Thị Hường         x       x   Cán sự 
62 Trần Đình Thành         x x       Phòng TTKT&ĐBCL Trưởng phòng 
63 Nông Văn Ét       x   x         P.Trưởng phòng 
64 Vũ Thị Bích Hạnh         x x         Giáo viên
65 Nguyễn Thị Ngọc Thúy       x   x         Giảng viên 
66 Đoàn Thị Phương       x   x         Giảng viên 
67 Phùng Thị Thu Hằng         x   x       Chuyên viên 
68 Đỗ Minh Khoa         x       x   Cán sự 
69 Lại Thị Trang         x       x   Cán sự 
70 Phạm Ngọc Quý       x   x       Trung tâm CNTT-TV GĐ Trung tâm
71 Trần Xuân Tứ       x     x       PGĐ Trung tâm
72 Nguyễn Thị Hoa         x   x       Chuyên viên 
73 Nguyễn Mạnh Hải         x       x   Cán sự 
74 Nguyễn Hải Yến         x       x   Cán sự 
75 Trần Thanh Hồng         x       x   Cán sự 
76 Đặng Thị Duyên                 x   Cán sự 
77 Dương Thị Huệ         x       x   Cán sự 
78 Chu Đức Dũng         x       x   Cán sự 
79 Nguyễn Hữu Phấn       x   x       Trung tâm TS, TV&HT HSSV GĐ Trung tâm
80 Lê Duy Hội       x   x         PGĐ Trung tâm
81 Phạm Việt Hùng         x     x     Cán sự 
82 Dương Minh Toán         x       x   Cán sự 
83 Nông Thị Hiền         x       x   Cán sự 
84 Hà Quang Trung     x     x       Khoa KT&QTKD Trưởng khoa
85 Ứng Trọng Khánh       x   x         P.Trưởng khoa
86 Trần Lê Duy       x   x         P.Trưởng khoa
87 Vũ Thị Hồng Nhung       x         x   Cán sự 
88 Ninh Hồng Phấn       x   x       BM TCNH Giảng viên 
89 Đào Thị Bình       x   x         Giảng viên 
90 Hà Thị Anh       x   x         Giảng viên 
91 Vũ Đức Tâm         x x         Giảng viên 
92 Nguyễn Phương Thảo         x x         Giảng viên 
93 Nguyễn Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
94 Lê Thị Phương       x   x       Bmôn Kinh tế  Trưởng BM 
95 Dương Quỳnh Liên       x   x         Giảng viên 
96 Nguyễn Thị Tâm       x   x         Giảng viên 
97 Lương Sĩ Ước       x   x         Giảng viên 
98 Nguyễn Thế Kiên       x   x         Giảng viên 
99 Cao Thị Minh Phương       x   x         Giảng viên 
100 Phạm Thị Hoa         x x         Giảng viên 
101 Phạm Thị Minh Hoa         x     x     Giảng viên 
102 Nguyễn Đình Chiến         x     x     Giảng viên 
103 Nguyễn Thị Anh Hoa       x   x       Bộ môn Kế toán Trưởng BM
104 Nguyễn Thị Vân Chi       x   x         Giảng viên 
105 Dương Thu Phương       x   x         Giảng viên 
106 Trương Thu Hương       x   x         Giảng viên 
107 Nguyễn Thị Quỳnh Hương       x   x         Giảng viên 
108 Trần Thị Ngọc Anh       x   x         Giảng viên 
109 Ma Thị Hằng         x x         Giảng viên 
110 Vũ Bạch Điệp       x   x         Giảng viên 
111 Ngô Thị Hồng Hạnh       x       x     Giảng viên 
112 Đỗ Văn Chúc         x     x     Giảng viên 
113 Phạm Thị Minh Hà         x     x     Giảng viên 
114 Hoàng Thị Hồng Thúy       x   x         Giáo viên 
115 Ngô Thị Thùy Dung          x     x     Giảng viên 
116 Vũ Đình Trụ       x       x     Giảng viên 
117 Trần Thị Tuyết Nhung       x   x       Bộ môn QTKD Trưởng BM
118 Lê Thị Bích Ngọc       x   x         Giảng viên 
119 Hồ Thị Thanh Phương       x   x         Giảng viên 
120 Trần Anh Sơn       x   x         Giảng viên 
121 Hồ Thị Đàn         x x         Giảng viên 
122 Nguyễn Thị Hương         x x         Giảng viên 
123 Lê Linh Nga         x     x     Giảng viên 
124 Võ Thị Ngọc       x   x       Khoa KTCN Trưởng khoa
125 Phan Thanh Chương       x   x         P.Trưởng khoa
126 Nguyễn Mạnh Hà       x   x         P.Trưởng khoa
127 Trần Thị Huyền                 x   Cán sự 
128 Kiều Thị Lan Phương                 x   Cán sự 
129 Hoàng Trọng Thân       x   x       BM Điện-Điện tử Trưởng Bộ môn 
130 Trần Thị Tuyết Lan       x   x         Giảng viên 
131 Vũ Thị Ánh Ngọc       x   x         Giảng viên 
132 Vũ Mạnh Thủy       x   x         Giảng viên 
133 Lê Thị Minh Nguyệt       x   x         Giảng viên 
134 Nguyễn Thị Thắm       x   x         Giảng viên 
135 Đỗ Thị Hương       x   x         Giảng viên 
136 Lê Thị Minh Tân       x   x         Giảng viên 
137 Phạm Thị Thu Huyền       x   x         Giảng viên 
138 Nguyễn Trường Sinh       x   x         Giảng viên 
139 La Ngọc Tùng       x   x         Giảng viên 
140 Vũ Đình Thanh       x   x         Giảng viên 
141 Nguyễn Thị Hạnh       x   x         Giảng viên 
142 Đỗ Thái Hòa       x   x         Giáo viên 
143 Trương Đức Cường       x       x     Giáo viên 
144 Phạm Quang Huy         x     x     Giảng viên 
145 Nguyễn Đức Chính       x   x         Giảng viên 
146 Trần Thị Thu Hằng         x x         Giảng viên 
147 Đỗ Đức Trung       x   x         Giảng viên 
148 Nguyễn Xuân Vinh       x   x         Giảng viên 
149 Nguyễn Hoàng Giang       x   x         Giảng viên 
150 Lã Đỗ Khánh Linh       x   x         Giảng viên 
151 Đặng Vũ Khánh       x   x         Giảng viên 
152 Đỗ Thị Thủy         x x         Giảng viên 
153 Nguyễn Duy Truyền         x     x     Giảng viên 
154 Phan Bá Kiên         x     x     Giảng viên 
155 Trần Việt Thắng         x     x     Giảng viên 
156 Đặng Tuấn Anh          x     x     Giảng viên 
157 Vũ Văn Hưng         x x         Giáo viên 
158 Nguyễn Văn Tám       x       x     Giáo viên 
159 Nguyễn Văn Đông         x x         Giáo viên 
160 Bùi Viết Thành         x x         Giáo viên 
161 Hoàng Thế Chung         x     x     Giảng viên 
162 Nguyễn Duy Lam     x     x       KHOA KTNL Trưởng khoa
163 Phạm Văn Hải       x   x         P.Trưởng khoa
164 Ma Thị Thúy Vân       x   x         P.Trưởng khoa
165 Trần Phương Thủy       x         x   Cán sự 
166 Ninh Văn Quý       x   x       Bộ môn QLĐĐ P. Bộ môn 
167 Nguyễn Thu Thùy     x     x         Giảng viên 
168 Nguyễn Thùy Linh       x   x         Giảng viên 
169 Trần Thị Thu Hiền       x   x         Giảng viên 
170 Nguyễn Thị Phương Thảo       x   x         Giảng viên 
171 Hoàng Anh Dũng         x x         Giảng viên 
172 Quyền Thị Dung       x   x         Giảng viên 
173 Nguyễn Thị Minh Huệ       x   x         Giảng viên 
174 Nguyễn Tiến Đông         x     x     Giảng viên 
175 Hoàng Thị Thanh Hiền       x       x     Giảng viên 
176 Nguyễn Thị Thủy          x     x     Giảng viên 
177 La Thị Cẩm Vân        x       x     Giảng viên 
178 Đào Đoàn Mạnh       x       x     Giảng viên 
179 Đào Thị Thu Hương       x   x       Bộ môn trồng trọt Trưởng BM
180 Lê Thị Thu       x   x         Giảng viên 
181 Nguyễn Thị Thu Hà       x   x         Giảng viên 
182 Âu Thị Hiền       x       x     Giảng viên 
183 Nguyễn Thị Xuyến       x   x         Giảng viên 
184 Đỗ Thị Vân Giang     x     x        BM chăn nuôi thú y Trưởng BM
185 Đỗ Thị Hà       x   x         Giảng viên 
186 Nguyễn Vũ Quang       x   x         Giảng viên 
187 Vũ Minh Đức       x   x         Giảng viên 
188 Nguyễn Thị Bích Ngà       x   x         Giảng viên 
189 Vũ Thị Ánh Huyền       x   x         Giảng viên 
190 Đặng Văn Nghiệp       x   x         Giảng viên 
191 Đinh Ngọc Bách       x   x         Giảng viên 
192 Trương Thị Tính       x   x         Giảng viên 
193 Trần Thị Phương         x     x     Giảng viên 
194 Ngô Mạnh Tiến       x   x         Trưởng khoa 
195 Dương Văn Oanh         x x         P.Trưởng khoa 
196 Nguyễn Thành Đồng         x x         P.Trưởng khoa 
197 Nguyễn Thị Chinh                 x   Cán sự 
198 Phạm Đức Hùng       x   x         Giáo viên 
199 Vũ Xuân Sơn         x x         Giáo viên 
200 Vương Thị Như Yến         x     x     Giáo viên 
201 Trần Văn Quang       x   x         Giáo viên 
202 Nguyễn Thị Sao         x x         Giáo viên 
203 Nguyễn Thị Hoài         x x         Giáo viên 
204 Trần Anh Trang         x x         Giáo viên 
205 Nguyễn Tiến Trung       x   x         Giảng viên 
206 Đàm Anh Tuệ       x   x         Giảng viên 
207 Trần Trung Dũng       x   x         Giáo viên 
208 Dương Mạnh Hòa       x   x         Giảng viên 
209 Phạm Đình Tiệp       x   x         Giáo viên 
210 Nguyễn Xuân Thế         x     x     Giáo viên 
211 Trần Quang Thuận         x     x     Giáo viên 
212 Vũ Nguyên Hải         x     x     Giáo viên 
213 Nguyễn Hùng         x x         Phó BM
214 Hồ Xuân Hiệp         x     x     Giáo viên 
215 Lê Văn Quang         x     x     Giáo viên 
216 Nguyễn Văn Sơn         x x         Giáo viên 
217 Lê Đức Chính       x   x         Giáo viên 
218 Vũ Đình Việt       x   x         Giáo viên 
219 Trần Phạm Kim Ngân         x     x     Giáo viên 
220 Nông Văn Hiện         x x         Giáo viên 
221 Trần Xuân Thịnh         x x         Giáo viên 
222 Vũ Nguyên Học         x x       BM Rèn-Gò-Hàn Trưởng BM
223 Hoàng Anh         x x         Giáo viên 
224 Trần Quang Hanh         x x         Giáo viên 
225 Nguyễn Xuân Tiến       x   x         Giáo viên 
226 Hoàng Văn Huynh       x   x         Giáo viên 
227 Đồng Quang Tân         x x         Giáo viên 
228 Nguyễn Văn Hạnh         x x         Giáo viên 
229 Nguyễn Thị Lệ Hằng         x x         Giáo viên 
230 Nguyễn Hải Vân         x x         Giảng viên 
231 Hoàng Thế Hải         x         Giáo viên 
232 Phùng Thị Hải Yến       x   x       KHOA KHCB Trưởng khoa 
233 Nguyễn Thị Loan       x   x         P. Trưởng khoa 
234 Vũ Lệ Thủy         x       x   Nhân viên 
235 Hoàng Văn Ngọc       x   x         Giảng viên 
236 Võ Việt Cường       x   x         P.Bộ môn 
237 Trần Thị Hương       x   x         Giảng viên 
238 Nguyễn Thị Lập       x   x         Giảng viên 
239 Trần Thị Thảo       x   x         Giảng viên 
240 Trần Thị Huệ       x   x         Giảng viên 
241 Bùi Thị Hương         x x         Giảng viên 
242 Hoàng Thị Lý       x   x         Giảng viên 
243 Nguyễn Thị Hường         x x       BM.Lý luận chính trị & GDTC Giảng viên 
244 Hà Thị Thu Hằng       x   x         P. Bộ môn 
245 Hữu Thị Hồng Hoa       x   x         Giảng viên 
246 Nguyễn Quốc Khánh         x x         Giảng viên 
247 Lê Thị Ánh       x   x         Giảng viên 
248 Thân Văn Khởi         x x         Giảng viên 
249 Phạm Thị Hồng       x   x         Giảng viên 
250 Ngô Quang Hùng         x x         Giảng viên 
251 Nguyễn Thị Lê Thảo       x   x         Giảng viên 
252 Nguyễn Thị Thu Trang       x       x     Giảng viên 
253 Hoàng Thành         x     x     Giảng viên 
254 Trần Hồng Hải         x     x     Giảng viên 
255 Ngô Hữu Thảo         x     x     Giảng viên 
  Tổng    2 8 127 92 157 22 36 40    

Các bài liên quan