Cán bộ

Ngày 05-05-2014

Biểu 6: Thống kê về sinh viên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

Biểu 6: Thống kê về sinh viên

STT Chương trình đào tạo Số NCS Số học viên Cao học Số SV
đại học
Số SV Cao đẳng Học sinh Trung cấp Tổng số Số SV
quy đổi
1 Kế toán       534   534 534
2 Kế toán - Kiểm toán       72   72 72
3 Quản trị kinh doanh       65   65 65
4 Tài chính - Ngân hàng       228   228 228
5 Quản lý xây dựng       43   43 43
6 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử       267   267 267
7 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí       187   187 187
8 Công nghệ thông tin       164 17 181 181
9 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng       165   165 165
10 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông       166   166 166
11 Khoa học Cây trồng       77   77 77
12 Quản lý đất đai       281   281 281
13 Thú y       143 38 181 181
14 Quản lý môi trường       312 16 328 328
15 Địa chính Môi trường       58   58 58
16 Dự bị Tây Bắc       55   55 55
17 Điện công nghiệp       165 56 221 221
18 Hàn Điện       17 16 33 33
19 Cắt gọt kim loại       28 16 44 44
20 Công nghệ ô tô       83 20 103 103
21 Kế toán       78   78 78
22 Nguội sửa chữa Thiết bị         6 6 6
23 Hệ 3 năm Trung cấp nghề         26 26 26
  Tổng cộng       3188 211 3399 3399

Các bài liên quan