Tin tức & Sự kiện

Ngày 13-05-2022

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Chiều ngày 12 tháng 5, tại Phòng họp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức “Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022”.

   Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kiên – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội cùng các đồng chí là lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp của Sở. Tham dự Hội nghị có  đại diện Lãnh đạo 08 Trường Trung cấp và Cao đẳng trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

   Tại Hội nghị, lãnh đạo các Trường đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Kế hoạch tổ chức, dự thảo Điều lệ, dự toán Kinh phí và đăng ký thiết bị dự thi. Tổng số các thiết bị tự làm tham dự Hội thi là 29 thiết bị. Hội thi sẽ được tổ chức trong 02 ngày 18, 19 tháng 6.


 Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022

    Tham dự Hội Thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật có 09 thiết bị dự thi trong đó: Khoa điện 05 thiết bị; Khoa Công nghệ ô tô 02 thiết bị; Khoa Công nghệ Thông tin: 01 thiết bị; Khoa Kỹ thuật Nông lâm: 01 thiết bị.

   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị đăng cai sẽ chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để bố trí vị trí đặt các mô hình dự thi, đường điện đấu nối các thiết bị, nguồn điện dự phòng phục vụ Hội thi; Xây dựng các phương đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra Hội thi; Tổ chức tuyên truyền như treo băng rôn, hoàn thiện các pano, khẩu hiệu trong và ngoài khu vực dự thi …

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan